Prop de seixanta participants, al Fòrum de debat obert organitzat per crear una nova marca turística per al Ripollès

20 de setembre de 2019

logo-feder-gencat

Amb l’objectiu de reforçar el Ripollès com a destinació turística potent amb els recursos naturals com a atractiu principal, el Consell Comarcal del Ripollès va fent realitat les actuacions relacionades amb el pla de promoció del turisme de natura L’experiència dels Pirineus més autèntics. Es tracta d’un projecte dotat amb 1.966.107,57 euros, aportats per la convocatòria 2014-2020 del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) administrat pel departament de la Presidència i pel Pla de foment territorial del turisme, del departament d’Empresa i Coneixement.

Una de les accions previstes en aquest pla és la creació d’una nova marca comercial transversal. Es tractarà d’un emblema que faci de paraigües de tota l’oferta de la comarca i on convisquin totes les singularitats, tant territorials com pel que fa als atractius i productes turístics. El vicepresident de Desenvolupament comarcal, Ramon Roqué, ha defensat que crear aquesta marca i el posterior pla de comunicació “ha de permetre posicionar la comarca com una bona destinació turística i que la gent que vivim al Ripollès ens en puguem beneficiar”.

Conscient de l’oportunitat que generen l’amplíssim consens polític i el finançament rebut per aquest projecte, el Consell Comarcal del Ripollès ha apostat per impulsar un procés d’anàlisi molt profund per tal que la marca sorgeixi del consens, tots els agents se’n sentin partícips i tothom s’hi consideri vinculat. Aquest és el motiu pel qual s’ha celebrat un Fòrum de debat obert dinamitzat per una empresa especialitzada i impulsat de forma coordinada amb el fòrum de la Carta europea del turisme sostenible, l’Agència de desenvolupament del Ripollès i l’equip de tècnics de turisme de la comarca. L’objectiu, segons Roqué, ha estat “posar sobre la taula una pluja d’idees per saber d’on venim i perquè els agents es puguin expressar”. Tant és així que aquesta sessió de treball participativa ha generat un diàleg intens entre una seixantena representants d’àmbits molt diversos per avançar en la concreció de les potencialitats, els elements representatius i diferencials i, en definitiva, els punts forts que hauria de transmetre la marca.

forum-debat-obert-2019-1

 

ÀMPLIA REPRESENTACIÓ

Entre els participants hi ha hagut gestors d’allotjaments turístics, restauradors, tècnics de turisme, electes comarcals i municipals, representants del teixit associatiu i professionals del màrqueting, entre altres, tots ells del Ripollès. Els assistents s’han repartit en petits equips i han desenvolupat un treball analític en dues fases. La primera s’ha centrat en la definició  dels recursos turístics i els potencials més representatius. La segona ha servit per determinar els valors que traspuen de l’oferta del Ripollès. A mesura que ha avançat el debat, el focus s’ha anat tancant sobre les idees que generaven més consens.

L’equip de dinamitzadors del Fòrum de debat obert ara treballarà aquests grans conceptes així una llarga llista d’aportacions dels assistents. L’informe que en resultarà se seguirà treballant en una taula tècnica i una taula política.

 

L’EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS

El Fòrum de debat obert és només una de les actuacions previstes dins del projecte L’experiència dels Pirineus més autèntics; un pla de promoció del turisme impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès que vol donar resposta a l’evolució i els canvis de tendència del sector associats al segle XXI. Sobretot, pensant en la difusió i comercialització unitària dels productes turístics de la comarca. Això, partint de la idea que el Ripollès té el turisme com a sector econòmic primordial de futur com a alternativa natural a les crisis dels altres sectors, i atenent alhora la creació recent del Parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser. El resultat serà la configuració d’un model inèdit de gestió turística en l’àmbit comarcal-regional de Catalunya. La idea sorgeix de l’Estudi de revisió estratègica turística del Ripollès, elaborat prèviament.

forum-debat-obert-2019-4 forum-debat-obert-2019-3

Concretament, les fites del pla són definir nous objectius per al turisme del Ripollès pel que fa a productes, públics i canals de comercialització; diferenciar-se respecte la resta d’oferta turística similar a partir d’elements de singularitat amb fort atractiu; crear una nova fórmula organitzativa més eficient i eficaç que unifiqui les iniciatives turístiques tant públiques com privades de la comarca; i impulsar noves formes de comercialització per focalitzar els esforços a l’obtenció de resultats a curt, mitjà i llarg termini.

El desenvolupament d’aquest pla amb horitzó al 2020 pivota sobre tres eixos: el romànic, la gastronomia i la natura. Aquesta última, englobant el turisme purament de natura, el turisme actiu relacionat amb els esports de muntanya (tresc, esquí, curses, etc.) i també l’ecoturisme. De fet, es constata que el Ripollès posseeix unes característiques geogràfiques, de biodiversitat i socials ideals per al desenvolupament d’un turisme de qualitat relacionat amb la natura i la cultura i un dels trets distintius és el fet que es troba a poc més d’una hora de Barcelona.

Compartiu-ho amb: