Les gestions fetes pel consell comarcal permetran la continuïtat del servei de transport a la demanda

24 d'abril de 2020

El Consell Comarcal del Ripollès ultima els detalls d’un conveni nou amb el departament de Territori i Sostenibilitat pel qual la Generalitat seguirà finançant el transport a la demanda. Aquest fet posa fi als dubtes sobre la continuïtat del servei després que el desembre passat la Generalitat inicialment no transferís al consell la subvenció corresponent que permetia cobrir-ne anualment el cost.

Aquest conveni, concretament, encomana al Consell Comarcal del Ripollès la planificació, gestió, control i seguiment integrals dels serveis de transport següents:

· Reforç del transport públic als nuclis de la vall de Ribes
· Prolongació del transport públic entre Setcases i Camprodon
· Transport a la demanda entre Vallfogona de Ripollès i Ripoll
· Transport a la demanda entre Sant Joan de les Abadesses i Ogassa
· Prolongació del transport públic entre Camprodon i Molló
· Servei nocturn ocasional del Ripollès (De festa amb bus)
· Reforç regular entre Ribes de Freser i Ripoll

Fins ara, el transport a la demanda es finançava amb una subvenció anual de la Generalitat i no amb un conveni. El canvi és una notícia satisfactòria per al consell comarcal ja que aquesta forma jurídica atorga més solidesa a l’acord. El conveni, a més, preveu crear una comissió de seguiment consell-Generalitat per comprovar que el servei es desenvolupa correctament i té una vigència de fins a quatre anys, prorrogables per mitjà d’un nou conveni.

 

EL 2019, COBERT INICIALMENT AMB FONS PROPIS

La continuïtat d’aquest complement de l’oferta genèrica de transport públic va posar-se en dubte quan, a principi de desembre passat, el departament d’Economia i hisenda va decidir no transferir al departament de Territori i Sostenibilitat l’import per satisfer les subvencions de transport a demanda als consells comarcals, tot i estar previstes als pressupostos de la Generalitat. Malgrat les gestions discretes i les pressions exercides per la corporació comarcal a diverses instàncies, per poder mantenir el servei durant el 2019 el consell no va tenir més opció que desemborsar 150.000 euros dels fons propis, disponibles gràcies a la política de contenció de la despesa de l’ens. Tot i així, el president, Joaquim Colomer, va manifestar en diverses ocasions que no era oportú que el consell hagués hagut de satisfer aquest import tenint en compte que aquesta és una responsabilitat de la Generalitat. Un compromís que el mateix departament de Territori i Sostenibilitat havia refermat al consell comarcal a l’estiu passat. Finalment i temps després, la Generalitat ha acabat transferint aquesta quantitat al consell.

Aquestes mateixes pressions exercides des del consell comarcal cap al departament de Territori i Sostenibilitat són les que van permetre que, començat el 2020, el servei no desaparegués. Això va ser possible gràcies a un compromís de finançament del mateix departament davant les empreses operadores, que ara es podrà fer efectiu amb aquest nou conveni.

 

UN SERVEI PRESTAT DES DEL 1991

El servei de transport a la demanda neix arran de la Llei d’alta muntanya del Parlament de Catalunya, que vetlla per la igualtat de serveis per a totes les comarques i la compensació dels desequilibris econòmics i socials que pateixen les zones de muntanya. En aquest sentit, permet dotar les zones rurals, amb baixa densitat i dispersió de la població, d’un transport públic àgil i eficaç. També cobreix franges horàries i dies en què no hi ha transport públic regular.

Aquesta oferta és una realitat des del 1991, amb un primer conveni signat amb el llavors Departament de Política territorial i Obres públiques de la Generalitat de Catalunya. Tots els horaris i serveis es poden consultar clicant aquí.

Compartiu-ho amb: