L’Ajuntament de Ribes de Freser i el consell comarcal emprenen noves accions per promocionar l’entorn natural amb el senderisme

17 de setembre de 2020

logo-feder-gencat

 

 

Amb l’objectiu de reforçar el Ripollès com a destinació turística potent amb els recursos naturals com a atractiu principal, el Consell Comarcal del Ripollès va fent realitat les actuacions relacionades amb el pla de promoció del turisme de natura L’experiència dels Pirineus més autèntics. Es tracta d’un projecte dotat amb 1.966.107,57 euros, aportats per la convocatòria 2014-2020 del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), administrat pel departament de la Presidència, i pel Pla de foment territorial del turisme, del departament d’Empresa i Coneixement. És en aquest context, i dins les accions dutes a terme específicament entre els municipis que ho han sol·licitat, que el consell comarcal i l’Ajuntament de Ribes de Freser han posat en marxa un seguit d’accions per promocionar diversos atractius turístics.

Concretament, s’han dissenyat sis fullets diferents per promoure actius relacionats amb l’entorn natural com són la via ferrada, els miradors, les fonts, els fortins, l’oferta general del municipi relacionada amb el concepte slow life, l’ecoturisme i les rutes per caminar o córrer com les del The Trail Zone Vall de Ribes i OTR . Aquests materials s’han produït en sis versions idiomàtiques: català, castellà, francès i anglès i segueixen l’estratègia comunicativa de la vall de Ribes tant pel que fa a relat com a manual d’identitat gràfica. Entre totes les versions se n’ha imprès uns 46.000 exemplars. Es distribuiran a l’oficina de turisme de la Vall de Ribes com també en altres punts d’informació i en accions publicitàries com fires especialitzades on es doni a conèixer la vall de Ribes. Les versions digitals també es podran consultar per internet.

En el marc d’aquesta acció també s’han adquirit dos dispositius tecnològics per habilitar curses virtuals en alguns itineraris naturals de Ribes de Freser. La iniciativa contribuirà a diversificar l’oferta esportiva i lúdica i complementarà les quatre que ja hi ha actualment en actiu.

En conjunt, aquestes accions sumen un import de 7.050 euros (IVA no inclòs), finançat a parts iguals entre els fons FEDER i l’Ajuntament de Ribes de Freser. Van lligades a la voluntat de l’Ajuntament de Ribes de Freser de seguir explorant noves apostes per atreure nous perfils de visitant a través de la pràctica del senderisme. D’una banda, creant rutes noves i, de l’altra, dinamitzant els itineraris que formen part del The trail zone Vall de Ribes i que permeten desestacionalitzar el turisme gràcies a la interacció amb les noves tecnologies.

 

L’EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS

Aquestes accions són només una part de les actuacions previstes dins del projecte L’experiència dels Pirineus més autèntics; un pla de promoció del turisme impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès que vol donar resposta a l’evolució i els canvis de tendència del sector associats al segle XXI. Sobretot, pensant en la difusió i comercialització unitària dels productes turístics de la comarca. Això, partint de la idea que el Ripollès té el turisme com a sector econòmic primordial de futur com a alternativa natural a les crisis dels altres sectors, i atenent alhora la creació recent del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. El resultat serà la configuració d’un model inèdit de gestió turística en l’àmbit comarcal-regional de Catalunya. La idea s’ha desenvolupat a partir de l’Estudi de revisió estratègica turística del Ripollès, elaborat prèviament.

Concretament, les fites del pla són definir nous objectius per al turisme del Ripollès pel que fa a productes, públics i canals de comercialització; diferenciar-se respecte la resta d’oferta turística similar a partir d’elements de singularitat amb fort atractiu; crear una nova fórmula organitzativa més eficient i eficaç que unifiqui les iniciatives turístiques tant públiques com privades de la comarca; i impulsar noves formes de comercialització per focalitzar els esforços a l’obtenció de resultats a curt, mitjà i llarg termini.

El desenvolupament d’aquest pla pivota sobre tres eixos: el romànic, la gastronomia i la natura. Aquesta última, englobant el turisme purament de natura, el turisme actiu relacionat amb els esports de muntanya (tresc, esquí, curses, etc.) i també l’ecoturisme. De fet, es constata que el Ripollès posseeix unes característiques geogràfiques, de biodiversitat i socials ideals per al desenvolupament d’un turisme de qualitat relacionat amb la natura i la cultura i un dels trets distintius és el fet que es troba a poc més d’una hora de Barcelona.

Compartiu-ho amb: