El consell comarcal i l’ajuntament inicien la implantació del pagament per generació de residus a Sant Joan de les Abadesses

17 de febrer de 2021

Pas endavant del Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per augmentar la proporció de recollida selectiva al municipi. És per això que, aquesta setmana començaran a repartir dos nous cubells per a la recollida del rebuig i de la matèria orgànica necessaris per implantar el nou pagament per generació que s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2022.

Es tracta d’un sistema que permetrà aplicar una taxa diferent a cada llar en funció de la quantitat de residus que generi al sistema porta a porta que s’utilitza a la vila, beneficiant aquelles que redueixin el seu rebuig. Tot i que a Sant Joan de les Abadesses ja se supera amb escreix la xifra que la Unió Europea ha marcat com a objectiu per a l’any 2030, ara es vol seguir millorant-la. Per fer-ho, es vol incidir en allò que se separa malament, ja que a vegades es troba plàstic, paper, vidre i, sobretot, matèria orgànica a les bosses de rebuig. Avui en dia, un percentatge considerable de la taxa es destina a la gestió del rebuig, tenint en compte que s’hi dediquen molts esforços per poder-lo tractar i que tingui el mínim impacte possible en la natura.

Els nous cubells de matèria orgànica i rebuig que s’han començat a entregar als veïns porten una etiqueta que permet identificar a quina llar pertanyen. L’empresa encarregada de la recollida enregistrarà amb un lector les vegades que es treu cada fracció. A partir d’aquestes dades, un programa informàtic farà els càlculs pertinents per determinar quina taxa s’aplicarà a la casa. Aquesta taxa es calcula sumant una part fixa i igual per a tothom a una part variable segons les vegades que es tregui el cubell de rebuig, i restant una bonificació proporcional a les vegades que es tregui la matèria orgànica. Tot i que el pagament per generació no s’aplicarà fins al gener del 2022, els veïns rebran una carta amb una simulació de l’import que haurien pagat aquest any segons els seus hàbits.

Un equip d’informadors i informadores passarà per cada immoble per fer entrega dels cubells i d’un tríptic d’informació, a banda d’explicar com funcionarà el nou sistema i resoldre dubtes. El mateix equip passarà una segona vegada en un horari diferent pels habitatges on no s’hagi pogut contactar amb cap habitant. En aquest cas, es deixarà la informació per posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i acordar un una forma d’entrega.

Compartiu-ho amb: