El Consell Comarcal del Ripollès signa un conveni amb l’ACA per projectar la construcció de 4 depuradores noves

20 d'abril de 2021

El Consell Comarcal del Ripollès vetlla de manera constant per mantenir i millorar la qualitat ambiental del nostre entorn i fer que l’activitat humana hi deixi el mínim d’empremta. Concretament, aquesta és la prioritat de l’àrea de Territori i Sostenibilitat. És en aquest context que la corporació dedica un esforç molt important a mantenir i millorar els sistemes de depuració d’aigües residuals, conjuntament amb l’Agència catalana de l’aigua (ACA).

La propera acció, en aquest sentit, serà la licitació de la redacció dels projectes per construir quatre noves plantes depuradores a la Ral (Sant Pau de Segúries), Toses, Gombrèn i Beget/Rocabruna (Camprodon). Per a l’elaboració de cadascun dels projectes s’hi destinarà 59.700 euros, el mateix import que es dedicarà a licitar l’estudi i diagnosi de l’eliminació d’aigües blanques al sistema de sanejament de Setcases. Aquesta operació, que es durà a terme amb tècniques com l’ús de càmeres, permetrà reduir l’entrada d’aigües pluvials o provinents de deus al sistema de clavegueram i al col·lector.

Aquesta inversió, que globalment ascendeix a 298.500 euros, es concreta en un conveni signat entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’ACA. Correspon a la primera fase, prèvia a l’execució de les obres. El termini previst per concloure tant el projecte com l’execució és de quatre anys. El consell comarcal s’encarregarà de licitar la redacció dels projectes i la futura execució de les obres, així com la gestió del servei. Tot plegat, per delegació de l’ACA, que és qui hi aporta el finançament.

Actualment, la xarxa de depuradores d’aigües residuals del Consell Comarcal del Ripollès està integrada per les estacions de Camprodon-Llanars, Nevà (Toses), Núria (Queralbs), Planoles, Ribes de Freser, Ripoll i Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries i Setcases. El consell comarcal gestiona aquestes depuradores atès que els ajuntaments li tenen delegada la competència del sanejament de les aigües residuals. El manteniment i l’explotació de la xarxa de col·lectors i d’estacions depuradores es fa per un import d’1,15 milions d’euros anuals, finançats per l’Agència catalana de l’aigua, amb un contracte que es va licitar el 2018. Cada dia, tan sols les depuradores de Ripoll-Campdevànol, Ribes de Freser, Camprodon-Llanars i Sant Joan de les Abadesses juntes tracten aproximadament l’equivalent a vint vegades l’aigua de la piscina municipal de Ripoll.

Compartiu-ho amb: