El consell comarcal millora les conduccions d’aigües de l’abocador com a primer pas per abaratir el tractament dels lixiviats

29 d'abril de 2021

El seguiment i control de l’abocador clausurat Ripollès-3, ubicat al terme municipal de les Llosses, és una qüestió a la qual destina molts esforços el Consell Comarcal del Ripollès. És per això que s’hi han començat unes obres de conducció de les aigües pluvials i gestió de les aigües seminetes i els lixiviats. L’actuació es duu a terme amb fons del consell comarcal i els ajuntaments i aportacions de l’Agència de residus de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.

El president, Joaquim Colomer, ha visitat els treballs, que ha definit com “una obra molt important per a la comarca” que, a la llarga, permetrà reduir el volum de lixiviats que es transporten a un gestor autoritzat per a aquest tipus de residus, ubicat a l’àrea metropolitana de Barcelona. L’objectiu, tal com ha explicat, és reduir considerablement la despesa en aquesta qüestió, que el consell comarcal reverteix en el preu que paguen els ajuntaments per a la prestació del servei de recollida de residus urbans. Si bé el 2020 va suposar un cost d’uns 260.000 euros, es calcula que es podria reduir a, aproximadament, 30.000.

De la seva banda, la consellera comarcal de Medi ambient, Imma Constans, ha detallat que la instal·lació d’aquestes canalitzacions consisteix en una primera fase abans no s’assoleixi aquest objectiu. Tal com ha detallat, això evitarà que els lixiviats que allibera l’abocador es barregin amb les aigües blanques provinents de torrents i de la pluja, tal com passa des de fa aproximadament tres anys. Així, les aigües blanques seguiran el seu curs fins al riu i, en paral·lel, es recopilaran els lixiviats i les aigües brutes amb una concentració més baixa d’amoni. Aquestes últimes es podran tractar a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Ripoll, mentre que els lixiviats se seguiran tractant al gestor autoritzat. Aquest triatge, per tant, optimitzarà el volum de líquids a traslladar al gestor. Paral·lelament, amb aquestes obres s’implementarà un sistema de control dels nivells d’amoni i mesuradors dels nivells de lixiviats. “Tindrem un sistema molt més acurat i, sobretot, informàtic”, ha subratllat Constans, que “permetrà tenir un control diari de les concentracions”. A aquesta primera fase s’hi ha destinat un import de 440.000 euros i es calcula que a l’estiu estarà llesta.

 

TRACTAMENT PER ELECTRODESAMINACIÓ

Mentre s’executa aquesta primera fase, l’àrea de Territori i Sostenibilitat del consell comarcal treballa en la redacció del projecte de la segona part de l’actuació. Consistirà en la implementació d’un equipament per fer un prectractament d’electrodesaminació als lixiviats. Aquest sistema farà que el líquid resultant, lliure d’amoni, es pugui purificar l’EDAR de Ripoll. És amb tot això que pràcticament no caldrà portar els lixiviats al gestor de residus on es duen actualment i, conseqüentment, s’acabaran de reduir els costos que suporten els ajuntaments. El cost d’aquesta inversió s’estima al voltant de 760.000 euros i la intenció és poder-la executar tan bon punt acabi la primera fase.

La suma entre la primera i la segona fase de les obres de l’abocador clausurat Ripollès-3 ascendirà aproximadament a 1,2 milions d’euros. L’Agència de residus de Catalunya subvencionarà aquest cost amb 250.000 euros. També hi contribuirà la Generalitat de Catalunya amb el Pla únic d’obres i serveis del 2023 amb la mateixa quantitat. Des de la Diputació de Girona s’hi sumaran 160.000. La resta, que és aproximadament la meitat de l’import global, anirà a càrrec del consell comarcal i els ajuntaments, que els darrers anys ja han fet aportacions per a aquesta finalitat per un valor global de 200.000 euros.

“Fa molts anys que s’hi està treballant; és una problemàtica que tot el Ripollès ens preocupa moltíssim i que té uns costos molt elevats per als nostres municipis. Hem cregut que era imprescindible fer aquest esforç i buscar els diners que han fet falta per poder-ho executar”, ha sentenciat la consellera Constans. De la seva banda, el president, Joaquim Colomer, apunta que tot plegat podria estar enllestit al final d’aquest any o a l’inici del 2022.

 

30 ANYS EN SUPERVISIÓ

L’abocador Ripollès-3 va entrar en servei l’any 1986. Després de 21 anys en funcionament, el 2007 es va clausurar. Malgrat això, es calcula que els residus acumulats alliberen lixiviats derivats de la descomposició de la matèria almenys durant trenta anys. És per això que el Consell Comarcal del Ripollès, per encàrrec de l’Agència de residus de Catalunya, té l’obligació de recol·lectar aquests líquids i tractar-los.

L’antiguitat de la infraestructura i la normativa vigent quan es va crear l’equipament fan que el terreny no estigui suficientment impermeabilitzat davant l’efecte de les aigües provinents de torrents i deus, a més de les precipitacions. És per aquest motiu que els darrers anys aquestes aigües han començat a introduir-se als circuits reservats per a la recol·lecció dels lixiviats. Una problemàtica que finalment ara es podrà sanejar.

 

Amb el suport de:

Compartiu-ho amb: