El consell comarcal obre el període per sol·licitar places, ajuts i gratuïtats de transport i menjador escolars

6 de maig de 2021

Facilitar els tràmits i apostar per una administració cada cop més electrònica i eficient. Amb aquestes premisses, el Consell Comarcal del Ripollès promou que les famílies presentin telemàticament qualsevol sol·licitud referent als serveis de menjador i transport escolar, per bé que, com sempre, també es podrà fer presencialment a l’Oficina d’atenció ciutadana (OAC). El termini ja està obert i s’allargarà fins al 31 de maig.

Al web del servei d’Ensenyament hi ha disponibles tots els formularis de sol·licitud corresponents. Estan repartits en dues columnes, en funció de si es tracta del servei de menjador o bé el de transport. Pel que fa al menjador, es pot sol·licitar la gratuïtat, l’ajut o, simplement la plaça. En aquest darrer cas, cal acompanyar-la del formulari de dades bancàries si és la primera vegada que se sol·licita aquest servei o si aquesta informació ha canviat.

Pel que fa al transport escolar, es pot sol·licitar la gratuïtat, l’ajut socioeconòmic, l’ajut geogràfic o la plaça de transport urbà per als usuaris de Campdevànol, Camprodon i Ripoll. El formulari de dades bancàries cal presentar-lo en qualsevol dels casos excepte si es pot optar a la gratuïtat. I, en tots els supòsits, cal adjuntar una fotografia de carnet.

 

NOVA GUIA ORIENTATIVA SOBRE LES SOL·LICITUDS

Enguany, com a novetat, s’ha creat una guia per saber quines són les sol·licituds que es poden presentar segons la casuística de cada alumne. Està disponible al mateix web d’Ensenyament.

Tots els documents per a les sol·licituds es poden omplir amb l’ordinador mateix i després cal enviar-los al consell comarcal mitjançant el procediment d’instància genèrica electrònica. Per fer aquest darrer pas caldrà disposar d’un certificat d’identitat digital, com és l’idCAT mòbil, que es pot aconseguir molt fàcilment al mateix apartat web de la instància genèrica. Al mateix web d’Ensenyament del consell comarcal hi ha disponible una guia pràctica per saber com fer, pas a pas, la presentació de les sol·licituds. Els documents no s’admetran per correu electrònic. En canvi, es poden presentar presencialment a l’Oficina d’atenció ciutadana (carrer del Progrés, 22, de Ripoll) de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h i els dimarts, també de 16 a 19 h. Els documents també s’hi poden enviar per correu postal. El termini, sigui quin sigui el canal escollit, s’acaba el 31 de maig.

 

MÉS DE 30 ANYS DE SERVEI

Els serveis de menjador i transport escolars estan gestionats pel Consell Comarcal del Ripollès per encàrrec del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Això és així des que el govern va delegar-li la competència el 1989. Des de llavors, la corporació comarcal adjudica el servei de menjador escolar. El consell també confecciona el mapa de línies de transport escolar en funció de la demanda. També és qui adjudica el servei a les companyies d’autocars i qui n’inspecciona el bon funcionament. El finançament del servei segueix anant a càrrec del Departament d’Educació. Al curs actual, són aproximadament 940 els usuaris del menjador escolar, mentre que per al transport escolar s’han emès uns 400 carnets, entre totes les modalitats.

El transport i el menjador escolars són gratuïts per a tots els alumnes de P3, P4, P5, Educació Primària i Educació secundària obligatòria que vagin a escola fora del seu municipi de residència. Per habilitar una línia de transport escolar cal una demanda de com a mínim tres persones que tinguin el mateix horari lectiu. En les gratuïtats no s’hi inclou el batxillerat, que és un ensenyament postobligatori. En canvi, el servei és completament gratuït per a tots els alumnes d’Educació especial.

Per als alumnes sense dret a gratuïtat del transport o del menjador escolar, el consell comarcal posa a disposició de les famílies el sistema d’ajuts de menjador i de desplaçament.

Compartiu-ho amb: