El Ripollès es dota de nous fullets de promoció turística de tots els municipis

14 de juliol de 2021

Posar en valor el patrimoni i els atractius turístics de tots els pobles i posar-los a l’abast dels visitants és un objectiu compartit entre el Consell Comarcal del Ripollès i els dinou ajuntaments de la comarca. És per això que aquestes corporacions han impulsat la confecció de nous fullets desplegables de promoció turística. L’acció s’emmarca en el pla de promoció del turisme de natura L’experiència dels Pirineus més autèntics; un projecte dotat globalment amb 1.966.107,57 euros, aportats per la convocatòria 2014-2020 del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), administrat pel Departament de la Presidència, i pel Pla de foment territorial del turisme, del Departament d’Empresa i Treball.

Els fullets s’han dissenyat d’acord amb la línia gràfica de la nova marca turística comarcal i els continguts els han preparat els tècnics del projecte FEDER, amb la col·laboració dels ajuntaments. Les fotografies que contenen, en bona mesura, provenen del nou banc d’imatges turístiques del Ripollès en què fa mesos que es treballa i que permetrà disposar de tot tipus de fotografies i vídeos que s’aniran utilitzant en les diverses accions i campanyes. De moment s’ha elaborat un fullet per a cada municipi en dues versions, una en català i castellà i una altra en anglès i francès.

 

Fotografia dels nous fullets turístics del Ripollès

 

PROP DE 127.900 EXEMPLARS IMPRESOS

Cadascun dels desplegable detalla la descripció i la història del municipi, els actius turístics destacats, informació sobre oferta, equipaments i serveis turístics, l’agenda amb les cites anuals principals, les dades de contacte de l’oficina de turisme i l’ajuntament, un plànol dels nuclis urbans i una selecció de rutes per fer pel municipi. El consell comarcal i els ajuntaments disposen dels fitxers originals dels dissenys, de manera que si més endavant es volen reeditar o introduir-hi canvis, no hi hagi cap impediment.

De cada fullet se n’han imprès quantitats diferents, en funció de les característiques de cada municipi, però les xifres són de 4.500 en el cas dels municipis amb menys impressions i 6.755 en els casos que més. Això, pel que fa a l’edició en català i castellà. De la d’anglès i francès se n’han imprès 1.755 en cada cas, de manera que globalment parlem de 127.840. Aquests fullets s’han repartit entre tots els ajuntaments i oficines de turisme que, al seu torn, n’han fet arribar una part als allotjaments turístics i altres punts d’interès turístic. A més, les oficines de turisme principals disposen de tots els exemplars, per poder promocionar tota la comarca des d’allà. Es tracta de les de Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.

 

PROPERAMENT, MÉS FULLETS

Juntament amb els fullets, el Consell Comarcal del Ripollès també ha confeccionat mil expositors de cartró, que serviran per col·locar els fullets i fer-los més visibles davant del públic. Aquests suports tenen espai per col·locar-hi dos plecs de fullets pensat perquè s’hi col·loquin o bé les dues versions idiomàtiques dels fullets o bé per combinar els municipals amb els altres desplegables en què treballa el consell comarcal. Un serà per promocionar globalment el Ripollès, amb informació de total a comarca. L’altre, serà de temàtica específica i se centrarà únicament en el senderisme, amb informació d’aquest àmbit de tota la comarca.

 

Fotografia dels nous fullets turístics del Ripollès

 

L’EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS

Aquesta acció és només una d’entre totes les que es duen a terme dins del projecte L’experiència dels Pirineus més autèntics; un pla de promoció del turisme impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès que vol donar resposta a l’evolució i els canvis de tendència del sector associats al segle XXI. Sobretot, pensant en la difusió i comercialització unitària dels productes turístics de la comarca. Això, partint de la idea que el Ripollès té el turisme com a sector econòmic primordial de futur com a alternativa natural a les crisis dels altres sectors, i atenent alhora la creació recent del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. El resultat serà la configuració d’un model inèdit de gestió turística en l’àmbit comarcal-regional de Catalunya. La idea s’ha desenvolupat a partir de l’Estudi de revisió estratègica turística del Ripollès, elaborat prèviament.

Concretament, les fites del pla són definir nous objectius per al turisme del Ripollès pel que fa a productes, públics i canals de comercialització; diferenciar-se respecte la resta d’oferta turística similar a partir d’elements de singularitat amb fort atractiu; crear una nova fórmula organitzativa més eficient i eficaç que unifiqui les iniciatives turístiques tant públiques com privades de la comarca; i impulsar noves formes de comercialització per focalitzar els esforços a l’obtenció de resultats a curt, mitjà i llarg termini.

El desenvolupament d’aquest pla pivota sobre tres eixos: el romànic, la gastronomia i la natura. Aquesta última, englobant el turisme purament de natura, el turisme actiu relacionat amb els esports de muntanya (tresc, esquí, curses, etc.) i també l’ecoturisme. De fet, es constata que el Ripollès posseeix unes característiques geogràfiques, de biodiversitat i socials ideals per al desenvolupament d’un turisme de qualitat relacionat amb la natura i la cultura i un dels trets distintius és el fet que es troba a poc més d’una hora de Barcelona.

Compartiu-ho amb: