El Consell Comarcal del Ripollès engega una campanya informativa sobre la fracció orgànica als establiments que més en generen

21 de juliol de 2021

El Consell Comarcal del Ripollès segueix fent esforços per reduir la quantitat de residus que acaben abocant-se als contenidors de rebuig a base d’impulsar l’hàbit de separar les deixalles. És per aquest motiu que ha posat en marxa una campanya d’educació ambiental, en aquest cas, focalitzada en la fracció orgànica enfocada grans generadors com són restaurants, hotels, hostals, càmpings, supermercats i carnisseries. En total, 230 negocis.

Segons les dades de què disposa l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la corporació, en general són proporcionalment pocs els residus que aquests establiments aporten als contenidors d’orgànica, els marrons. A més, sovint s’hi barregen deixalles que no corresponen a aquesta fracció, cosa que penalitza el cost del servei. És per això que s’ha començat una ronda de visites a tots aquests establiments en què una informadora explicarà quins són els residus que es poden dipositar als contenidors de la fracció orgànica. També s’indagaran, mitjançant una enquesta, quins són els motius que fan que actualment la separació d’aquesta fracció no és prou òptima, amb la voluntat de seguir millorant aquesta qüestió.

 

DEL 10 AL 30 %

Segons les dades de què disposa el Consell Comarcal del Ripollès, actualment la proporció de residus que es recullen amb els contenidors de la fracció orgànica al Ripollès representa el 10 % de les escombraries. Això, mentre es calcula que si la separació es fes de manera òptima, hauria de ser el 30 %. En aquest cas, la campanya se centra en establiments relacionats amb la restauració i l’alimentació perquè són els negocis els residus dels quals tenen més proporció de fracció orgànica.

 

LA FRACCIÓ ORGÀNICA

La fracció orgànica està formada sobretot per restes de menjar (aliments cuinats o frescos) i restes vegetals de mida petita que es poden recollir selectivament i que es poden degradar biològicament. Alguns exemples podrien ser restes i pells de fruites i verdures, pa sec, ossos i espines, restes de menjar cuinat, marro de cafè, taps de suro, tovallons de paper, fulles i altres restes vegetals. No s’ha de confondre amb residus orgànics els envasos, les càpsules de cafè, els pots de iogurt, el paper, el cartró, les puntes de cigarret, els excrements o la brossa d’escombrar. En cas de dubte sobre la fracció on s’ha de llençar un residu es pot consultar el web ripolles.cat/residus.

Compartiu-ho amb: