El Consorci de benestar social del Ripollès entrega 90 radiadors ràpids de baix consum a famílies que pateixen pobresa energètica

13 de setembre de 2021

El Consell Comarcal del Ripollès fa front comú amb la resta d’institucions competents per reduir el fenomen de la pobresa energètica a la comarca. És per aquest motiu que ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona en el marc del Programa d’estalvi energètic i pobresa energètica. Aquesta subvenció permetrà l’entrega de noranta radiadors a famílies que es troben en aquesta situació. Es tracta d’uns equipaments de molt baix consum que permeten escalfar les estances amb celeritat.

L’adquisició d’aquests equipaments s’ha fet per un import de 9.000 euros, finançats amb la subvenció de la diputació, fruit d’un conveni. Per escollir les llars beneficiàries d’aquest ajut ha estat el Consorci de benestar social del Ripollès, com a organisme competent en matèria de serveis socials a la comarca, qui ha establert els criteris d’atorgament. La comprovació del compliment dels criteris es fa per mitjà d’auditories presencials a les llars en les quals s’analitzen els electrodomèstics de què disposen les famílies i el grau d’eficiència energètica. Aquesta acció també s’ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració de l’Agència de desenvolupament del Ripollès, que ha elaborat el Pla contra la pobresa energètica al Ripollès.

CAMPANYA INFORMATIVA

Aquesta iniciativa també ha inclòs la distribució d’uns desplegables per informar la ciutadania sobre mesures que poden prendre a les llars per reduir el cost de la factura energètica. Entre alguns consells, apunten la possibilitat d’ajustar les tarifes i els costos dels contractes o el canvi d’hàbits en l’ús d’elements com la calefacció, els dispositius audiovisuals o el consum d’aigua calenta sanitària.

Diputació de Girona
Compartiu-ho amb: