El Consell Comarcal del Ripollès comença satisfactòriament el curs amb 387 usuaris de transport i 946 de menjador escolar

14 de setembre de 2021

Per al Consell Comarcal del Ripollès és primordial reforçar els avantatges de viure lluny de les grans àrees poblades i compensar-ne els possibles inconvenients. Per això dedica el màxim de recursos i esforços possibles a prestar el servei de transport i menjador escolar amb eficiència i eficàcia amb l’objectiu de satisfer les necessitats dels alumnes de tots els pobles. Uns serveis l’arrancada dels quals ha estat satisfactòria i marcada per la manca d’incidències.

En aquests moments, el consell ja ha rebut la majoria de sol·licituds de transport escolar per al curs escolar vinent. De moment en són 337 d’interurbà i 50 d’urbà. Amb aquestes xifres, el servei d’Ensenyament del Consell Comarcal del Ripollès ha posat a la disposició dels usuaris catorze línies de transport escolar. Tot això, sense oblidar la possibilitat que es produeixi alguna modificació en el cas que es rebin més sol·licituds d’escolarització.

De tot plegat cal destacar que les gestions fetes pel consell comarcal han contribuït a unificar els horaris de primària i secundària de l’institut escola de Ribes de Freser, cosa que ha permès mantenir el servei de la línia que el connecta amb Campelles, l’R15. La modificació dels horaris també ha propiciat que s’unifiquin les expedicions de tarda de les línies R13 i R16. En canvi, aquest curs, la manca d’alumnes ha propiciat la suspensió de la línia R7, que uneix Ogassa amb Sant Joan de les Abadesses. Pel que fa a les parades, se n’ha habilitat una de nova a l’R10 (Gombrèn – Campdevànol), al quilòmetre quatre de la carretera GI-401. També hi ha hagut alguna modificació en les parades de Ripoll dels serveis urbans.

Pel que fa al servei de menjador, el Consell Comarcal del Ripollès enguany gestiona el de totes les escoles públiques de la comarca, cosa que engloba un total d’onze centres d’ensenyament, sis dels quals pertanyen a dues zones escolars rurals (ZER). A dia d’avui són 946 els alumnes que han demanat fer ús del servei. Per a aquelles persones que encara no hagin sol·licitat el servei, poden fer-ho o bé presencialment o bé de manera telemàtica, seguint les instruccions del web ripolles.cat/ensenyament. A l’hora de presentar la sol·licitud caldrà que recordin d’adjuntar-hi el full de dades bancàries.

 

MESURES EN EL MARC DE LA COVID-19

El Consell Comarcal del Ripollès, en coordinació amb el Departament d’Educació i les empreses concessionàries dels serveis i els centres d’ensenyament han fet un gran esforç per garantir en tot moment les mesures de seguretat per evitar contagis de covid-19. Pel que fa al menjador escolar, els usuaris s’hi ha d’asseure en grups estables i cadascú sempre a la mateixa cadira. Cal mantenir distància i, abans dels àpats, desinfectar-se o rentar-se les mans. En alguns centres s’ha optat per fer dos torns de menjador. Entre torn i torn es desinfecten i ventilen els espais. Altres centres han implementat mesures complementàries. Per exemple, a l’Institut Escola Mestre Andreu, de Sant Joan de les Abadesses, els alumnes de 6è de primària fan classe i van al menjador escolar a l’edifici nou, juntament amb els alumnes d’Educació secundària obligatòria.

Pel que fa al transport escolar, l’ús de la màscara és obligatori en tot moment a partir dels sis anys i recomanable a partir dels tres anys, si no hi ha contraindicacions. Durant els trajectes, no està permès ni menjar ni beure. S’han assignat seients fixos per a tot el trimestre a cadascun dels usuaris. Poden viatjar alumnes de diferents grups estables en el mateix servei de transport escolar però es recomana que seguin respectant aquests agrupaments.

 

MÉS DE TRENTA ANYS DE SERVEI

El transport i el menjador escolars són serveis gestionats pel Consell Comarcal del Ripollès per encàrrec del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Això és així des que el govern va delegar la competència el 1989. És per això que és la corporació comarcal qui adjudica el servei de menjador escolar. El consell també confecciona el mapa de línies de transport escolar en funció de la demanda. També és qui adjudica el servei a les companyies d’autocars i qui n’inspecciona el bon funcionament. El finançament del servei segueix anant a càrrec del govern. A més, el Consell Comarcal del Ripollès disposa d’una tercera línia d’ajuts per complementar, en funció de la demanda, el finançament del servei de menjador a aquelles famílies que inicialment hagin obtingut l’ajuda del 50 %.

El transport i el menjador escolars són gratuïts per a tots els alumnes de P3, P4, P5, Educació primària i Educació secundària obligatòria que, com que no disposen de centre d’ensenyament al seu municipi, hagin de desplaçar-se a un altre. En el cas del Ripollès, per habilitar una línia de transport escolar cal una demanda de com a mínim tres persones per etapa educativa. En les gratuïtats del transport no s’hi inclou el batxillerat, que és un ensenyament postobligatori. En canvi, el servei de transport és completament gratuït per a tots els alumnes d’Educació especial. Per a les persones sense dret a gratuïtat del transport, el consell comarcal posa a disposició de les famílies el sistema d’ajuts de desplaçament.

Tota la informació sobre aquest servei, incloent-hi els horaris, les línies, les pautes d’ús i les indicacions en cas de nevades, es pot consultar al web ripolles.cat/ensenyament.

Compartiu-ho amb: