El consell comarcal demana mesures urgents a Educació per atendre els alumnes amb necessitats especials al menjador escolar

17 de novembre de 2021

El ple del Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat per unanimitat una moció que insta el Departament d’Educació a adoptar, sense demora, totes les mesures i dotar dels recursos de suport necessaris per afavorir la integració al sistema educatiu i que tot l’alumnat estigui en igualtat de condicions, tal com ho estableix un decret del 2017. En aquest sentit, es demana que s’ampliï el nombre d’hores o s’ampliï els efectius per tal que es pugui atendre tots els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) durant totes les hores de l’anomenat espai migdia i que es cobreixin, com a mínim, les hores que es destinaven al monitoratge d’aquests alumnes al curs anterior. Una petició que es fa després dels canvis de gestió recents en l’assignació del monitoratge de reforç.

Es tracta d’una moció impulsada pels grups comarcals de Junts, Candidatura de Progrés (CP) i Unió de partits municipalistes (UPMcat) i que finalment han presentat conjuntament tots els grups polítics comarcals. La consellera comarcal d’Ensenyament, Mònica Santjaume, n’ha defensat el text i ha recordat que el temps de menjador escolar també forma part de l’espai educatiu. El president, Joaquim Colomer, ha explicat que per qüestió de terminis la moció no es va poder fer extensiva a la resta de grups i els ha convidat a sumar-s’hi. Una invitació que ha entomat la consellera comarcal Chantal Pérez, per part del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC-AM), que ha constatat l’existència d’aquesta problemàtica. També hi ha mostrat suport el conseller del grup comarcal d’Alternativa municipalista (AMUNT), que ha qualificat de vergonya aquesta mancança de recursos.

 

NOVA INCORPORACIÓ AL GRUP DE JUNTS

Aquesta sessió del ple tanca el cicle del retorn a la presencialitat de tots els òrgans de govern del Consell Comarcal del Ripollès. Una sessió que ha servit, en primer lloc, per tal que Josep Coma (Junts) prengués possessió de l’acta de conseller comarcal després de la renúncia presentada al darrer ple per la consellera Imma Constans. Coma, alcalde de Molló i vicepresident del consell al mandat anterior, assumeix la cartera de Medi ambient. El nou conseller ha rebut paraules de benvinguda per part del president i els portaveus de grup.

D’altra banda, el ple ha aprovat l’addenda de pròrroga del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Ripollès per a la gestió dels residus municipals. Ha estat amb tots els vots a favor excepte el del conseller comarcal d’AMUNT, Àlex Medrano, que s’ha mostrat crític amb els nivells de la recollida selectiva al Ripollès. El president, Joaquim Colomer, ha recordat que el model de recollida de residus l’escull cada ajuntament i, en aquest sentit, el vicepresident Ramon Roqué, ha defensat l’autonomia municipal. També en clau de residus s’ha aprovat el conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Camprodon al Consell Comarcal del Ripollès per a la gestió dels residus municipals. Tots els membres del ple hi han votat a favor excepte Medrano, que en aquesta ocasió s’ha abstingut.

A continuació s’han aprovat per unanimitat, d’una banda, l’addenda de pròrroga del conveni de delegació de les competències del sistema de sanejament en alta del terme municipal de Llanars al Consell Comarcal del Ripollès i, de l’altra, la modificació del conveni que regula el funcionament del Refugi d’animals del Ripollès. En aquest cas, el canvi consisteix en un augment de cinquanta cèntims per habitant i any en l’aportació que hi fan els ajuntaments. El vicepresident Enric Pérez ha defensat l’augment, ja que permetrà seguir fent millores a les instal·lacions.

Tot seguit, s’ha aprovat la modificació dels estatuts del Consorci del Ter, en el sentit que els consells comarcals, que fins ara només hi tenien veu, passin a tenir-hi també vot, tal com ha defensat el president, Joaquim Colomer. Això implicarà que, a partir d’ara, s’hi farà una aportació econòmica que, segons Colomer, permetrà fer més potent el consorci. Tots els consellers hi han votat a favor.

En clau cultural, el ple s’ha mostrat favorable a la declarar com a bé cultural d’interès local l’església de Sant Víctor de Dòrria. El conseller comarcal de Cultura, Josep Estragués, ha exposat els motius que justifiquen aquesta decisió. De la seva banda, el president, Joaquim Colomer, ha fet èmfasi en el fet que el Ripollès presenta una de les majors concentracions d’art romànic a Europa. Paral·lelament, el ple ha donat llum verda a la celebració dels 31ns Premis literaris infantils i juvenils Joan Triadú, amb l’aprovació de les bases reguladores.

 

MÉS MOCIONS

En l’apartat de mocions, el vicepresident Ramon Roqué ha defensat un text que reclama a la Generalitat de Catalunya la construcció de l’edifici d’Educació infantil i primària de l’Institut Escola Mestre Andreu, de Sant Joan de les Abadesses. Per altra banda, el president, Joaquim Colomer, ha defensat una moció elaborada pel Consell Comarcal d’Osona, que demana que es compleixin les inversions previstes a la línia ferroviària R3 i s’ha felicitat per les actuacions que ja estan en marxa, com el desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga (Vallès Oriental). En aquest sentit, el vicepresident Enric Pérez les ha enumerat i ha demanat comprensió davant les alteracions al servei que comportaran. També ha recordat que es va dedicar a l’R3 una reunió de la Taula comarcal per a les infraestructures del Ripollès. Paral·lelament, el conseller Joaquim Roqué, d’ERC-AM ha demanat més implicació al consell en aquells afers que siguin del seu àmbit. També en l’àmbit ferroviari, tots els grups han acordat votar per urgència la incorporació d’una moció conjunta que demana presència de personal de Renfe que faci una funció de vigilància al darrer comboi que circula els dies laborables entre l’Hospitalet de Llobregat i Ripoll, per la línia R3. La consellera del grup ERC-AM Chantal Pérez, impulsora d’aquesta moció, ha defensat el text arran de la situació de vulnerabilitat que va sentir-hi recentment una passatgera. Totes tres mocions s’han aprovat per unanimitat.

Compartiu-ho amb: