El consell comarcal obre les portes de la depuradora i la planta de transferència per la Setmana europea de la prevenció de residus

26 de novembre de 2021

El Consell Comarcal del Ripollès, al costat dels ajuntaments i l’Agència de residus de Catalunya, esmerça molts recursos per augmentar la quota de recollida selectiva amb la voluntat d’augmentar el reciclatge i aconseguir un Ripollès més net. Juntament amb això, també vol fer molt èmfasi en la necessitat d’actuar en origen i reduir la generació de residus. És per aquest motiu que, com cada any, la corporació s’adhereix a la commemoració de la Setmana europea de la prevenció de residus, que organitza el món local i regional de la Unió Europea, amb el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea.

Aquest cicle d’activitats organitzades arreu del continent busca donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria, fomentar accions sostenibles per reduir els residus, fer públiques les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus i fer canviar el comportament quotidià dels europeus.

Enguany, per contribuir a conscienciar la població, el Consell Comarcal del Ripollès ha volgut fer més visible als ulls de la ciutadania la gran quantitat de residus que generem al dia a dia. És per això que ha organitzat visites guiades a l’estació depuradora d’aigües residuals de Ripoll-Campdevànol (carretera C-17, km 103, Ripoll) i a la Planta de transferència de residus del Ripollès (polígon Els Pintors, Ripoll).

Pel que fa a la depuradora, les persones que hi han participat han pogut veure a primera línia com es tracta l’aigua del clavegueram des que arriba a la planta fins que s’allibera a la llera del riu, un cop neta. Tot això, seguint fase per fase totes les instal·lacions i descobrint els procediments que s’hi apliquen. La visita ha permès satisfer la curiositat de persones que, malgrat haver vist la planta per fora, en desconeixien el funcionament.

A la planta de transferència de transferència de residus, els participants han descobert les instal·lacions i el funcionament. Però, especialment, allò que els ha cridat més l’atenció ha estat poder veure l’operativa que s’hi desenvolupa tan bon punt hi arriba un camió carregat d’una de les fraccions de la recollida selectiva. Això inclou el pesatge dels residus, el bolcatge a la sitja i la compactació. Unes operacions que permeten optimitzar els viatges per portar cadascun dels residus a les plantes de reciclatge corresponent.

Les visites han inclòs el transport gratuït amb autobús fins a cadascuna de les plantes i un obsequi per als participants, gentilesa del consell comarcal i de les empreses concessionàries dels serveis: Cadagua, en el cas de la depuradora, i l’UTE Ripollès pel que fa a la planta de transferència.

El Consell Comarcal del Ripollès fa una valoració positiva de l’activitat i preveu fer-ne més de similars en el futur.

Compartiu-ho amb: