Implementació del protocol d’abordatge de les violències sexuals al Ripollès. Dades 2021.

18 de gener de 2022

El protocol d’abordatge de les violències sexuals als espais d’oci del Ripollès va sorgir com a resposta a la necessitat de disposar d’un document que serveixi com a guia que orienti a la pràctica professional de tots els i les tècniques de la comarca que treballen en l’abordatge de les violències sexuals als espais d’oci.

La demanda, sorgida de la Taula de Salut Jove i de Gènere del Ripollès, va obtenir resposta gràcies a l’Agència Catalana de la Joventut que va escollir el Ripollès com a territori on desenvolupar un protocol d’aquestes característiques. Així doncs, al llarg de l’any 2020 es va procedir, primer de tot, a elaborar una diagnosi i, seguidament, a la redacció del protocol que es va publicar a l’octubre de 2020. El document va ser aprovat pel Consell Comarcal del Ripollès i es va fer arribar a tots els municipis de la comarca per tal convidar-los a adherir-s’hi.

El document contempla diferents línies estratègiques i accions que s’han començat a implementar al llarg de l’any 2021. Cal remarcar que degut a la pandèmia causada per la COVID19, el calendari d’implementació s’ha vist afectat, ja que en molts moments de l’any l’oci ha desaparegut, fet que ha dificultat la implementació d’algunes de les accions previstes. És per això, que al llarg del 2022 es preveu seguir treballant amb les diferents línies que contempla el protocol i s’han modificat alguns calendaris d’acompliment d’objectius.

Tot seguit es presenta el document resum de l’any 2021, un resum amb les accions que s’han realitzat tant a nivell comarcal com a nivell municipal, ja que gairebé tots els municipis de la comarca s’han adherit al protocol.

La informació que es presenta a continuació s’ha elaborat gràcies a les dades facilitades pels diferents municipis sobre què s’ha pogut implementar del protocol, i també, gràcies a les dades recollides a nivell comarcal.

Informe de dades

El protocol d’abordatge de les violències sexuals als espais d’oci del Ripollès recull un total de 15 accions dividides en 4 línies estratègiques.

Línia 1: Compromís amb les dones i persones LGTBIQ+


Dins d’aquesta línia s’ha pogut intensificar la campanya “No toquis la Pera”, aquesta campanya iniciada al 2019 està centrada en la prevenció d’agressions sexistes. S’han visitat tots els instituts de secundària de la comarca on s’hi ha realitzat una dinàmica a l’hora del pati i s’ha fet difusió del material de la campanya. A més a més, Campdevànol, Camprodon, Llanars, Molló, Vallfogona de Ripollès, Queralbs, Pardines i Campelles han distribuït material d’aquesta campanya en el marc de festes majors, el festival Terra Gollut film festival o en d’altres esdeveniments.

Des del SAI i el SIAD han fet difusió dels seus serveis a la ciutadania amb col·laboració amb els diferents municipis, a través de la seva nova pàgina web i de fulletons publicitaris.


D’aquesta línia resta pendent poder realitzar un taller de sensibilització a famílies de joves i infants.

Línia 2: Agents en l’abordatge de les violències sexuals


Dins d’aquesta segona línia, s’han realitzat dues formacions. La primera formació va ser virtual i es va dur a terme el 12 de novembre de 2020. En aquesta es va realitzar la presentació del protocol i la seva aplicació. Es va comptar amb la presència de les tècniques de joventut de la comarca, tècniques del Consorci de Benestar Social del Ripollès i membres de l’ajuntament de Planoles. La segona formació es va realitzar el 12 de novembre de 2021 de forma presencial, a l’Oficina de Joventut del Ripollès – Galliner. Era una formació dirigida a tots els municipis i les comissions des festes sobre l’aplicació del protocol en l’organització d’esdeveniments. A aquesta formació hi va participar la Comissió de Festes de Ripoll, la Comissió de Festes de Sant Joan de les Abadesses, la Comissió de Festes de Pardines i tècniques de l’equip de Joventut del Ripollès.

Resten pendents les formacions als agents de salut, que s’ha decidit posposar fins que la situació millori i puguin tenir més disponibilitat, i la formació als cossos de la policia local que s’està treballant conjuntament amb la taula LGTBI del Ripollès per tal de poder-la implementar.

Línia 3: Eines i mecanismes en l’abordatge de les violències sexuals

El Consorci de Benestar Social del Ripollès compta amb una referent de gènere, a banda dels serveis del SAI i el SIAD. Aquesta figura i els serveis s’han donat a conèixer a tots els municipis de la comarca.


Des dels serveis jurídics del Consell Comarcal del Ripollès s’han elaborat també una proposta de clàusules on es contempla la igualtat i la perspectiva de gènere per incorporar en els plecs de clàusules administratives o en ordenances municipals. Aquesta proposta s’ha fet arribar a tots els municipis de la comarca, per tal de que les puguin incorporar en futures licitacions o ordenances.

Resta pendent la creació del segell de qualitat per a les festes majors de la comarca. Aquest punt s’està treballant conjuntament amb el Departament de Salut i el seu programa Q de festa.

Línia 4: Construcció d’espais d’oci amb mirada feminista


18 dels 19 municipis de la comarca s’han adherit al protocol d’abordatge de les violències en espais d’oci del Ripollès. D’aquests, amb 13 s’ha realitzat una reunió per tal d’explicar-los-hi els diferents punts del protocol i assessorar-los amb accions que poden realitzar, per tal de construir espais d’oci des de la perspectiva de gènere. Un dels materials facilitats ha estat la infografia lila, material elaborat per la Direcció General de Joventut, l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, la taula de Referents de Salut Jove de la Demarcació de Girona i Noctámbul@s, que està pensat per donar visibilitat a les violències sexuals en espais d’oci nocturn i ofereix una sèrie de recomanacions genèriques.

Un dels punts de la construcció d’espais d’oci amb una mirada feminista és el garantir la presència de dones i persones no cisheteronormatives en al menys la meitat de la contractació pública en esdeveniments d’oci, des de Pardines ens confirmen que en els esdeveniments de la festa major han intentat aquesta paritat.

La previsió per a l’any 2022 és de seguir treballant amb el protocol i seguir implementant totes les accions que se’n deriven, tant des del Consell Comarcal del Ripollès com des dels diferents municipis adherits a aquests.

Compartiu-ho amb: