El consell comarcal acaba la primera fase d’obres de conducció d’aigües a l’abocador Ripollès 3 i en presenta la continuació

10 de febrer de 2022

El Consell Comarcal del Ripollès està compromès amb l’optimització de les tasques de manteniment continuat que requereix l’abocador clausurat Ripollès 3, ubicat al terme municipal de les Llosses. Això ha implicat dur-hi a terme un treball de millora de la conducció de les aigües pluvials i la gestió de les aigües seminetes i els lixiviats que emanen d’aquesta infraestructura. El president, Joaquim Colomer, ha mostrat el final de la primera fase d’aquestes obres al president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el director de l’Agència de residus de Catalunya, Isaac Peraire; així com a nombrosos alcaldes i consellers comarcals del Ripollès.

Colomer ha explicat que aquesta era una obra indispensable per acabar amb una situació en què es barrejaven l’aigua de la pluja, les aigües seminetes que flueixen pel subsòl de l’abocador i els lixiviats. Es tracta d’un problema que “generava un cost addicional a tots i cadascun dels municipis”, cosa que acaba repercutint en la taxa de residus que paguen els ciutadans. Així, el president ha argumentat que l’actuació permetrà començar a frenar l’augment sobtat el cost de tractament d’aquests líquids, que s’havia disparat durant els últims anys. Concretament, Colomer ha detallat que en aquests darrers cinc anys, el la despesa ha ascendit a 1.074.006,35 euros.

Amb la visita, s’ha pogut veure com, amb aquestes obres, s’han habilitat unes canalitzacions i uns sistemes electrònics que permeten analitzar en temps real les aigües que es dirigeixen al vas de lixiviats. Aleshores, en cas que siguin seminetes (baixa concentració d’amoni i nitrats) es poden desviar automàticament i tractar-les seguint un altre procediment.

Aquestes obres de la primera fase han tingut un cost de 440.802,29 € i s’han finançat amb fons del consell comarcal i els ajuntaments i aportacions de l’Agència de residus de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. Joaquim Colomer ha agraït especialment aquestes aportacions.

TRACTAMENT DELS LIXIVIATS, IN SITU

Feta aquesta actuació, resta pendent tirar endavant la segona fase de les obres,  que consistirà a implementar un sistema de tractament in situ dels lixiviats. Serà mitjançant el mètode d’electrodesaminació. Aquest sistema es va testar amb una prova pilot el 2018 i va donar uns resultats molt satisfactoris, amb un cost molt menor. Si actualment el cost que paguem per metre cúbic és de 41,80 euros, es reduiria a 10,75 euros per metre cúbic; aproximadament una quarta part. Implementar aquest sistema, segons Colomer, es traduiria a “passar d’estar pagant al voltant d’uns 200.000 euros a pagar uns 30.000 euros”, cosa que generaria un estalvi anual d’uns 170.000 euros. Tenint en compte que el cost de construir aquesta planta de tractament de lixiviats per electrodesaminació tindria un cost d’1.354.678,74 euros, la inversió s’amortitzaria en un termini d’uns deu anys, tal com ha assenyalat el president.

En la seva intervenció, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha remarcat que les de la primer fase, “eren unes obres necessàries, no només per resoldre la problemàtica dels lixiviats, sinó per reduir-ne el cost del tractament, que repercuteix en els ciutadans i ciutadanes del Ripollès”. Així mateix, i en relació a la segona fase, Noguer ha indicat que caldrà estudiar quina implicació hi tindrà la diputació, per bé que “sempre s’implica en actuacions que permetin ajudar els municipis de la demarcació”.

Per part de l’Agència de residus de Catalunya, Isaac Peraire, ha aplaudit la “responsabilitat” amb què ha actuat el Consell Comarcal del Ripollès davant l’augment sobtat dels lixiviats de l’abocador i ha agraït la feina tècnica que s’hi fa. També ha subratllat la implicació de l’organisme en les actuacions d’aquesta primera fase i que “el compromís de l’agència és ser-hi, com no pot ser d’altra manera, en aquest i en la resta de projectes que hi ha arreu del país d’abocadors que s’han de clausurar i sòls contaminats”.

Compartiu-ho amb: