El Consell Comarcal del Ripollès engega una campanya informativa sobre el reciclatge de vidre als establiments que més en generen

3 d'agost de 2022

El Consell Comarcal del Ripollès segueix fent esforços per reduir la quantitat de residus que acaben abocant-se als contenidors de rebuig, a base d’impulsar l’hàbit de separar les deixalles en tots els àmbits. És per aquest motiu que ha posat en marxa una campanya d’educació ambiental, en aquest cas, focalitzada en la fracció del vidre, enfocada a grans generadors com son els bars i restaurants. Aquest conjunt d’accions es duu a terme en col·laboració amb el gestor de residus sense ànim de lucre Ecovidrio.

L’acció ha començat aquesta setmana i la duu a terme informadors ambientals d’Ecovidrio i també l’agent cívic de medi ambient que recentment ha incorporat el Consell Comarcal del Ripollès. L’equip fa visites a bars i restaurants, un per un, amb la finalitat d’informar-los sobre com s’han de separar correctament els residus consistents en envasos de vidre i recordar-los l’obligació de fer-ho. La intenció és saber les circumstàncies de cadascun, informar-los de la necessitat de llençar els envasos de vidre al contenidor verd i donar-los suport per augmentar-ne el reciclatge, per exemple, facilitant-los cubells.

Paral·lelament, la campanya també serveix per identificar a quines àrees d’aportació de residus s’adrecen més habitualment els treballadors dels establiments de restauració per abocar-hi el vidre. Això permetrà, si s’escau, equipar-les amb uns dispositius que faciliten el bolcatge dels cubells dins dels contenidors de vidre.

A més de la visita inicial de caire informatiu, la intenció és repetir periòdicament la trobada amb els responsables dels establiments. D’aquesta manera, es podrà avaluar l’evolució de la campanya i fer un seguiment dels canvis implementats en les rutines dels bars i restaurants que encara no reciclen els envasos de vidre.

BARS I RESTAURANTS, GENERADORS DEL 52 %

Segons dades d’Ecovidrio, el sector de l’hostaleria i la restauració genera el 52 % dels residus d’envasos de vidre d’un sol ús. D’aquest percentatge, es calcula que el 30 % acaba als contenidors de rebuig i, per tant, no es recicla. Entre aquells negocis que no reciclen el vidre, els motius esgrimits més habitualment per no fer-ho són la falta de temps, la manca de l’hàbit i la falta d’espai. És per aquest motiu que es constata que hi ha un gran marge de millora en la quota de reciclatge i, per tant conscienciar encara més el sector de la restauració pot donar molt de resultat.

De moment, la campanya es duu a terme a Ripoll, amb la voluntat d’estendre-la properament a la resta de municipis. Serà a través de l’agent cívic de residus del Consell Comarcal del Ripollès, en coordinació amb els ajuntaments, paral·lelament a d’altres accions per augmentar el percentatge de recollida selectiva al Ripollès. Una xifra que el 2021 es va situar al 48,38 %, aproximadament dos punts per sobre de la dada del 2020.

Compartiu-ho amb: