El president, Joaquim Colomer, fa una ronda de visites als menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal del Ripollès

26 d'octubre de 2022

Per al Consell Comarcal del Ripollès és primordial reforçar els avantatges de viure lluny de les grans àrees poblades i compensar-ne els possibles inconvenients. Per això dedica el màxim de recursos i esforços possibles a prestar el servei de menjador escolar amb eficiència i eficàcia amb l’objectiu de satisfer les necessitats dels alumnes de tots els pobles, especialment aquells que s’han de desplaçar des de municipis que no tenen el centre educatiu en qüestió. És en aquest context que el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, fa aquests dies una ronda de visites als menjadors escolars gestionats per la corporació.

Colomer aquest dimarts ha visitat el menjador de l’Institut Escola Mestre Andreu, de Sant Joan de les Abadesses juntament amb l’alcalde, Ramon Roqué, i el director del centre, Miquel Marcé. Ha explicat que aquestes visites es fan per veure de primera mà la gestió que es fa dels menjadors des del Consell Comarcal del Ripollès juntament amb les associacions de familiars d’alumnes (AFA); per comprovar que tot és correcte i si hi ha qüestions a millorar. A més, ha concretat que el retorn que rep és “molt favorable i molt positiu” i que hi ha “molt bona predisposició” per totes les parts implicades perquè el servei sigui reeixit. En definitiva, el president considera que aquestes visites són un exercici més de transparència per part del consell comarcal.

Acabada la visita, el president, l’alcalde i el director han dinat al menjador, com a part de la visita de comprovació, cosa que preveu el contracte amb l’empresa que duu a terme el servei. Aquests dies, el president també ha visitat els menjadors de les escoles Doctor Robert, de Camprodon, i Joan Maragall, de Ripoll. Els propers dies visitarà els menjadors de l’Institut Escola Vall de Ribes, de Ribes de Freser, i de l’escola Les Moreres, de Llanars.

MÉS DE 30 ANYS DE SERVEI

Els menjadors escolars, juntament amb el transport escolar, és un servei gestionat pel Consell Comarcal del Ripollès per encàrrec del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Això és així des que el govern va delegar-li la competència el 1989. És per això que és la corporació comarcal qui adjudica el servei de menjador escolar. El consell també confecciona el mapa de línies de transport escolar en funció de la demanda. També és qui adjudica el servei a les companyies d’autocars i qui n’inspecciona el bon funcionament. El finançament del servei segueix anant a càrrec del la Generalitat. A més, el Consell Comarcal del Ripollès disposa d’una tercera línia d’ajuts per complementar, en funció de la demanda, el finançament del servei de menjador a aquelles famílies que inicialment hagin obtingut l’ajuda del 70 %.

El menjador escolar és gratuït per a tots els alumnes d’I3, I4, I5, Educació primària i Educació secundària obligatòria que s’han de desplaçar a un altre municipi perquè el seu no té el centre d’ensenyament en qüestió. En les gratuïtats no s’hi inclou el batxillerat, que és un ensenyament postobligatori. Per a les persones sense dret a gratuïtat del transport o del menjador, el consell comarcal posa a disposició de les famílies el sistema d’ajuts.

Tota la informació sobre aquest servei, incloent-hi els horaris, les línies, les pautes d’ús i les indicacions en cas de nevades, es pot consultar al web ripolles.cat/ensenyament.

Compartiu-ho amb: