El Consell Comarcal del Ripollès instal·la plaques solars per a l’autoconsum i una caldera de calefacció més eficient

2 de desembre de 2022

El Consell Comarcal del Ripollès avança cap a la transició energètica amb l’objectiu d’esdevenir una organització cada cop més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, tot perseguint l’eficiència i també l’estalvi. És en aquest context que l’edifici s’ha dotat d’un sistema de climatització nou, de plaques solars per avançar cap a l’autoconsum elèctric i de millores en els tancaments.

Fins ara, l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès tenia un sistema de calefacció amb una caldera de gasoil. Aquest aparell, d’una banda, s’acostava al final de la vida útil, havia presentat avaries, era poc sostenible en comparació amb els aparells actuals i, a més, no era del tot suficient per alimentar tot el recinte. Partint d’una auditoria d’eficiència energètica de l’edifici del consell, s’ha considerat oportú fer un canvi tecnològic alhora que es renovava l’equipament. L’auditoria i les circumstàncies de l’edifici han evidenciat que calia apostar per una caldera de gas natural. Aquest canvi permetrà evitar l’emissió, aproximadament, de 26 tones de C02 a l’any. Els treballs per substituir la caldera vella i posar en servei la nova s’han dut a terme les darreres setmanes i aquests últims dies s’han estat fent els últims ajustaments per equilibrar el funcionament del sistema.

PLAQUES SOLARS: ESTALVI D’ENTRE 1.500 I 2.000 € ANUALS

En el concurs públic per licitar els treballs de substitució de la caldera s’hi van preveure algunes millores, que l’empresa adjudicatària va acceptar. D’una banda hi havia el canvi dels tancaments de la façana del carrer del Progrés de l’edifici històric (nord-est), que ha permès sumar notablement més eficiència pel que fa a la climatització. De l’altra, s’han instal·lat dotze panells solars a la coberta. Aquests panells, sumen una potència pic de 5 kWp i es preveu que generin al voltant de 7.150 kWh anuals, que consumiran de manera directa els aparells elèctrics del consell.

L’estalvi anual que representarà aquesta instal·lació solar per a la corporació oscil·la entre els 1.451 € i els 1.972 €, en funció de si es prenen com a referència els preus de l’energia del novembre (escenari més car) o els de l’agost (escenari menys car). Per tant, la xifra exacta dependrà de l’oscil·lació dels preus del mercat. Paral·lelament, la posada en servei d’aquestes plaques solars permetrà evitar l’emissió de 1,8 tones anuals de CO2, per bé que fins a l’actualitat el consell comarcal ja se subministrava amb un contracte elèctric d’energia verda.

El cost d’adjudicació de la instal·lació de la nova caldera de calefacció ha estat de 125.694,99 € (IVA inclòs). Pel que fa a les plaques solars i els tancaments, com que es tractava d’una millora, el cost d’instal·lació queda englobat dins d’aquesta xifra.

Compartiu-ho amb: