El consell d’alcaldes, favorable a complementar l’aportació del consell comarcal per garantir les activitats del Servei educatiu del Ripollès

16 de març de 2023

El batlles participants a la darrera sessió ordinària del Consell d’alcaldes i alcaldesses del Ripollès, celebrada a Setcases, han manifestat el compromís amb la continuïtat de la programació d’activitats pedagògiques, educatives i culturals que el Servei educatiu del Ripollès (SERipollès) organitza per als alumnes de tota la comarca.

Això ha sigut així arran de la intervenció de la coordinadora del Centre de recursos pedagògics del SERipollès, Jèssica Ribas, acompanyada de representants de diversos centres d’ensenyament. Ribas ha exposat que, per diversos motius, el model actual per finançar el desplaçament dels alumnes fins a aquestes activitats ha arribat a l’obsolescència. Fins ara, els estudiants acudien a les activitats majoritàriament de manera gratuïta i, en alguns casos, les famílies pagaven una part del desplaçament. La resta del cost es cobria amb una partida de 6.000 euros que hi destina anualment el consell comarcal. L’augment del nombre d’alumnes en algunes franges d’edat i el fort increment de preus del combustible han comportat que l’aportació del consell comarcal quedi molt lluny de cobrir aquesta despesa, malgrat que aquesta corporació ja ha augmentat l’aportació fins als 8.000 euros per al curs 2022-2023. Per tant, calia recórrer a la cooperació entre institucions.

El servei educatiu calcula que per garantir la continuïtat de les activitats faria falta complementar aquesta aportació del consell comarcal amb 9.551,60 euros. Partint d’aquesta xifra, l’organisme ha presentat als alcaldes una proposta de repartiment d’aquest cost entre els ajuntaments, en funció del nombre d’alumnes de cada municipi i comptant que cada ajuntament hi contribueixi, com a mínim, amb 300 euros.

Els alcaldes presents a la sessió han cregut convenient apostar per les activitats que organitza el Servei educatiu del Ripollès pel valor pedagògic que aporten i pel fet que suposen un punt de trobada pels alumnes de tota al comarca. Aquesta programació inclou, per exemple, l’English day o sessions de teatre en anglès, activitats esportives com la Trobada d’educació física o de culturals com l’assistència a audicions musicals o funcions teatrals.

LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE RESIDUS I BENESTAR SOCIAL

En aquesta sessió del Consell d’alcaldes i alcaldesses també s’ha aprovat per unanimitat la liquidació definitiva dels costos i rendiments dels serveis de manteniment de l’abocador controlat Ripollès-3 i de la recollida i tractament de residus, del 2022. Els comptes s’han tancat amb un cost de 3.129.670,55 euros, 340.287,99 menys respecte el previst, sobretot per la disminució de lixiviats. Pel que fa concretament al cost del tractament dels residus, ascendeix a 1.014.551 euros. Els ingressos provinents del reciclatge de paper i cartró, envasos i vidre en sumen 573.023.

D’altra banda, també s’ha donat compte de la liquidació del pressupost del 2022 del Consorci de benestar social del Ripollès. S’ha tancat amb uns ingressos de 2.343.418,14 euros i unes despeses de 2.135.786,10.

MÉS EFICÀCIA DAVANT LES NEVADES

Entre altres qüestions, els batlles també han aprovat per unanimitat una moció demanant a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el govern d’Espanya disposin d’equips de viabilitat hivernal fixos al Ripollès situats en ubicacions que permetin actuar de forma eficaç a tota la comarca. D’aquesta manera es podria donar una resposta més puntual, expeditiva i adequada tant en les situacions d’emergència meteorològica previstes com les imprevistes.

El text també demana que s’emprenguin les mesures oportunes per millorar la coordinació entre els equips de viabilitat hivernal de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el govern d’Espanya i qualsevol organisme que disposi d’aquest equipament, per optimitzar-ne el funcionament i millorar el resultat de les tasques.

Compartiu-ho amb: