El Consell Comarcal del Ripollès estudia crear una comunitat energètica instal·lant plaques solars a l’abocador clausurat

24 de març de 2023

El Consell Comarcal del Ripollès es mostra compromès amb treballar per una comarca cada cop més sostenible a base d’avançar en la transició energètica i l’aprofitament de les energies renovables. En aquest sentit, el president, Joaquim Colomer, ha anunciat que la corporació ha iniciat els estudis per aprofitar l’espai de l’abocador clausurat Ripollès 3 per produir electricitat a partir de l’energia solar.

L’objectiu és “posar-hi una quantitat de plaques molt important per, fins i tot, fer una comunitat energètica per distribuir energia no només al consell comarcal sinó també a altres instal·lacions i habitatges”, ha detallat. D’aquesta manera, aquesta iniciativa permetria estalviar en la factura de l’electricitat no només al consell comarcal sinó també a les famílies que s’hi sumessin. Alhora, seria una iniciativa pionera, atès que les comunitats energètiques solen ser d’àmbit local.

Colomer ha subratllat que com a administració cal ser capdavanters amb aquest tipus d’iniciatives sostenibles, que permeten estalviar en la despesa i guanyar eficiència energètica. Tot plegat, un compromís d’aquest mandat al consell comarcal, segons ha assegurat.

EL DOBLE DE PLAQUES SOLARS A LA SEU DEL CONSELL COMARCAL

Una mostra d’aquest compromís, segons el president, és el fet que des del final de l’any passat, la coberta de l’edifici administratiu del Consell Comarcal del Ripollès ja disposa de plaques solars. Es tracta d’una instal·lació que no va tenir cap cost per a la corporació, ja que formava part d’unes millores aportades per l’empresa adjudicatària dels treballs de substitució d’una caldera de calefacció obsoleta per una de nova i més eficient i el canvi de tancaments d’una part de l’edifici també per millorar l’eficiència energètica.

Ara, Colomer ha anunciat que es doblarà la quantitat d’aquestes plaques solars. Això serà possible gràcies a una modificació de crèdit aprovada al darrer ple ordinari amb els vots a favor del govern i d’Alternativa municipalista i l’abstenció d’ERC-AM i Junts. Amb aquesta inversió, 14.469,20 €, s’arribarà a un total de 24 plaques, que acabaran d’aprofitar tot l’espai disponible a la coberta. Per tant, si amb les plaques actuals es preveia un estalvi d’entre 1.500 i 2.000 euros en la factura elèctrica en funció de la meteorologia, l’estalvi es multiplicarà per dos. Alhora, també es reduiran les emissions de CO2. Una reducció que podria aproximar-se a les quatre tones anuals. “Amb això volem intentar, fer un edifici autosuficient, que generi per si mateix l’energia que consumeix”, ha afirma el president. A més, ha posat en valor el fet que, actualment, el Consell Comarcal el Ripollès és una de les dues úniques administracions públiques del Ripollès que ja disposa de plaques solars a les seves instal·lacions.

10.000 € MÉS PER A L’OFICINA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Joaquim Colomer ha explicat que tant el projecte de comunitat energètica com la col·locació de les plaques solars a l’edifici administratiu es treballen de la mà de l’Oficina de transició energètica del Ripollès. Es tracta d’un organisme participat pel Consell Comarcal del Ripollès, l’Agència de desenvolupament del Ripollès, la Diputació de Girona i amb el suport de l’Institut català de l’energia.

Aquesta oficina busca promoure les inversions en sostenibilitat energètica al sector industrial, el turístic, l’agrícola i també als habitatges. De fet, la modificació de crèdit aprovada al darrer ple del consell comarcal també permetrà dotar aquesta oficina amb 10.000 euros més de pressupost.

Compartiu-ho amb: