El Consell Comarcal del Ripollès forma govern fent èmfasi en l’Habitatge, la Igualtat, els Feminismes, la Transició ecològica i la Sostenibilitat

31 de juliol de 2023

Amb la voluntat d’incidir en la defensa dels drets de les persones, com són la igualtat i l’habitatge, i reforçar les polítiques de transició ecològica, sostenibilitat i llengua catalana. Així és com el president, Amadeu Rosell, ha exposat al ple del Consell Comarcal del Ripollès la composició del nou govern comarcal per a aquest mandat. A més del president, l’executiu es compon de cinc vicepresidents que són Chantal Pérez (vicepresidenta primera), Xavier Guitart (vicepresident segon), Àlex Medrano (vicepresident tercer), Enric Pérez (vicepresident quart) i Sergi Albrich (vicepresident cinquè). Al costat de Rosell, els cinc vicepresidents encapçalen les sis grans àrees que vertebren el govern i que es divideixen en nou subàrees repartides entre tots els consellers comarcals de la majoria.

Àrea de Presidència, Cultura, Llengua i Memòria històrica
· Amadeu Rosell: president i coordinador de l’àrea

Àrea de Desenvolupament comarcal, Ensenyament i Formació
· Chantal Pérez: vicepresidenta primera, coordinadora de l’àrea i consellera de la subàrea de Promoció econòmica
· Xavier Capdevila: Conseller de la subàrea d’Ensenyament i Formació

Àrea de Serveis a les persones, Dinamització turística i Comerç, Igualtat i Feminismes
· Xavier Guitart: vicepresident segon, coordinador de l’àrea i conseller de les subàrees de Serveis a les persones i Dinamització turística i Comerç
· Judit Cornellà: consellera de la subàrea d’Igualtat i Feminismes

Àrea de Transició ecològica i Sostenibilitat
· Àlex Medrano: vicepresident tercer, coordinador de l’àrea i conseller de la subàrea de Recollida de residus, Gestió de boscos i Espais naturals
· Lluc Sanz: conseller de la subàrea d’Energia, Sanejament d’aigües, Agenda 2030 i Objectius de desenvolupament sostenible

Àrea de Cooperació municipal, Pacte comarcal d’infraestructures, Joventut i Esports
· Enric Pérez: vicepresident quart, coordinador de l’àrea i conseller de la subàrea de Cooperació municipal i Pacte comarcal d’infraestructures
· Dèlia Duran: consellera de la subàrea de Joventut i Esports

Àrea d’Hisenda, Habitatge i Mobilitat
· Sergi Albrich: vicepresident cinquè, coordinador de l’àrea i conseller comarcal de les subàrees de Gestió pressupostària i Planificació territorial

El president, Amadeu Rosell, ha explicat que les subàrees del govern segueixen una estructura similar a les de governs anteriors però fixa com a novetat i com a element rellevant la creació d’una conselleria d’Igualtat i Feminismes, que recau en Judit Cornellà, així com la menció a la Llengua a l’àrea de Presidència i l’afegitó de la Transició ecològica a una àrea que tradicionalment era únicament de Sostenibilitat. A dins s’hi inclou una conselleria que, a més del sanejament d’aigües residuals, també abordarà qüestions relacionades amb l’Energia, l’Agenda 2030 i els compliment i foment dels Objectius de desenvolupament sostenible. Rosell també ha detallat que el repartiment de competències entre els consellers s’ha fet tenint en compte les aptituds professionals i personals per poder aportar el millor de cadascú al consell comarcal.

Des de l’oposició, Oriol Lázaro, portaveu de Compromís municipal (CM), ha qüestionat el caràcter d’urgència amb què s’ha convocat el ple però ha argumentat que el seu grup donaria suport a les propostes que continuistes. Per part d’Independents de Catalunya (IdC), David Verge ha demanat un full de ruta als consellers de cada àrea i que es dediquin esforços a treballar l’Agenda estratègica del Pirineu, de la Generalitat de Catalunya. El president, Amadeu Rosell, ha entomat el suggeriment i, pel que fa als full de ruta, ha anunciat que està previst presentar-los al proper ple ordinari, al setembre. En relació a la urgència, més endavant, el vicepresident cinquè, Sergi Albrich, ha detallat que la llei estableix un termini d’un mes per aprovar el cartipàs del govern comarcal, a comptar des del dia de la constitució, que fou el 17 de juliol. Això situaria el final del termini a mig agost. Aleshores, per fomentar la conciliació amb la vida familiar, atès que a l’agost l’assistència dels consellers comarcals hauria sigut més difícil per les vacances, s’ha considerat més encertat celebrar el ple del cartipàs el 31 de juliol i s’han fet els esforços perquè pogués ser així.

ALTRES ACORDS VINCULATS AL CARTIPÀS

Aquesta sessió plenària també ha servit per donar comptes d’altres qüestions relacionades amb l’organització del consell comarcal per a aquest mandat. Per exemple, s’ha informat dels grups polítics comarcals constituïts i dels seus portaveus. Es tracta d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), amb Chantal Pérez com a portaveu; Compromís municipal (CM), amb Oriol Lázaro; Partit dels socialistes de Catalunya – Candidatura de progrés (PSC-CP), amb Enric Pérez; Aliança Catalana (Aliança.cat), amb Sílvia Orriols; Alternativa municipalista (Amunt), amb Àlex Medrano; Som moviment d’esquerres (SomMEScat), amb Ramon Roqué; i Independents de Catalunya (IdC), amb David Verge.

Paral·lelament, s’han aprovat per unanimitat els acords relatiu a les sessions del Ple, del Consell de govern, la creació de la Comissió de coordinació del Consell de govern, de la Comissió informativa i de seguiment de la gestió i de la Comissió especial de comptes. També per unanimitat s’ha aprovat el llistat de representants del Consell Comarcal del Ripollès als diferents organismes dels quals forma part. El president ha ofert mà estesa a tots els consellers per fer-los partícips de l’activitat del consell a aquests ens.

“120 %” DE DEDICACIÓ DEL PRESIDENT

També s’ha aprovat per unanimitat el règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels consellers. Rosell ha explicat que els imports s’han mantingut proporcionalment iguals al del mandat anterior i que ell renuncia a la pensió de jubilació que tenia i percebrà el sou corresponent al 75 % de dedicació. Des de Candidatura municipalista, Oriol Lázaro ha volgut defugir la demagògia que afirma que s’ha manifestat en alguns plens municipals i advoca perquè “la bona feina estigui remunerada”. El president li ha agraït al gest i ha manifestat: “No treballaré el 75 % sinó el 120 %, com he fet a Llanars”, per bé que formalment la seva dedicació estigui fixada al 75 %.

Pel que fa a l’acord relatiu a la Gerència, el president ha explicat que el període estival complica la selecció d’un gerent adequat a les necessitats. Però per garantir el funcionament del consell comarcal, s’ha acordat, amb els vots de tots els consellers, que es deleguin temporalment les competències de gerència a Presidència. Aquesta decisió es fonamenta en un informe jurídic elaborat per la secretària de la corporació.

📺 Enregistrament de la sessió plenària

Compartiu-ho amb: