El Consell Comarcal del Ripollès començarà el curs amb 384 usuaris de transport escolar i 1.076 de menjador escolar

5 de setembre de 2023

Per al Consell Comarcal del Ripollès és primordial reforçar els avantatges de viure lluny de les grans àrees poblades i compensar-ne els possibles inconvenients. Per això dedica el màxim de recursos i esforços possibles a prestar el servei de transport i menjador escolar amb eficiència i eficàcia amb l’objectiu de satisfer les necessitats dels alumnes de tots els pobles.

En aquests moments, el consell comarcal ja ha rebut la majoria de sol·licituds de transport escolar per al curs escolar entrant. De moment en són 384, una vintena més que l’any passat per aquestes dates. D’aquestes, 300 són d’interurbà i 84, d’urbà. Amb aquestes xifres, el servei d’Ensenyament de la corporació ha posat a la disposició dels usuaris setze  línies de transport escolar, la mateixa quantitat que el curs passat. Tot això, sense oblidar la possibilitat que es produeixi alguna modificació en el cas que es rebin més sol·licituds d’escolarització.

Concretament, pel que fa a les línies, s’han canviat algunes nomenclatures fruit de la nova licitació dels contractes amb les empreses d’autocars per dur a terme el servei. De totes maneres, això no implica gaire canvis en el funcionament i els detalls del servei, més enllà de modificacions puntuals en algunes parades, com en cada inici de cada curs.

La nova licitació sí que implica algunes novetats. D’una banda, els autocars de dimensió més gran hauran de dur un rètol lluminós indicant el nom de la línia. A més, tots els vehicles incorporaran un sistema de GPS que permetrà seguir-ne la ubicació en temps real des del consell comarcal, entre un seguit de mesures per millorar el control del compliment del servei. Paral·lelament, enguany s’ha implementat una tecnologia nova en els carnets. Incorporen un microxip amb les dades de l’usuari, que funciona amb tecnologia sense contacte i també incorporen un codi QR identificador. Els carnets ja s’han produït i aquests sistemes de lectura electrònica s’aniran implementant progressivament les properes setmanes.

En relació al servei de menjador, el Consell Comarcal del Ripollès gestiona el de totes les escoles públiques de la comarca, cosa que engloba un total d’onze centres d’ensenyament, sis dels quals pertanyen a dues zones escolars rurals (ZER). A dia d’avui són 1.076 els alumnes que han demanat fer ús del servei, uns setanta més que ara fa un any. Per a aquelles persones que encara no l’hagin sol·licitat, poden fer-ho o bé presencialment o bé de manera telemàtica, seguint les instruccions del web ripolles.cat/ensenyament. A l’hora de presentar la sol·licitud caldrà que recordin adjuntar-hi el full de dades bancàries.

MÉS DE TRENTA ANYS DE SERVEI

El transport i el menjador escolars són serveis gestionats pel Consell Comarcal del Ripollès per encàrrec del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Això és així des que el govern va delegar la competència el 1989. És per aquest motiu que és la corporació comarcal qui adjudica el servei de menjador escolar. El consell també confecciona el mapa de línies de transport escolar en funció de la demanda. També és qui adjudica el servei a les companyies d’autocars i qui n’inspecciona el bon funcionament. El finançament del servei segueix anant a càrrec del govern. A més, el Consell Comarcal del Ripollès disposa d’una tercera línia d’ajuts per complementar, en funció de la demanda, el finançament del servei de menjador a aquelles famílies que inicialment hagin obtingut l’ajuda del 70 %.

El transport i el menjador escolars són gratuïts per a tots els alumnes des del segon curs del primer cicle d’Educació infantil fins a 4t d’Educació secundària obligatòria (ESO) que, com que no disposen de centre d’ensenyament al seu municipi, hagin de desplaçar-se a un altre. En el cas del Ripollès, per habilitar una línia de transport escolar cal una demanda de com a mínim tres persones per etapa educativa. En les gratuïtats del transport no s’hi inclou el batxillerat o els cicles formatius, ja que es tracta d’ensenyaments postobligatoris. En canvi, el servei de transport és completament gratuït per a tots els alumnes d’Educació especial. Per a les famílies sense dret a gratuïtat del transport, el consell comarcal posa a disposició el sistema d’ajuts de desplaçament.

Tota la informació sobre els serveis de transport i menjador escolar, així com les pautes d’ús i les indicacions en cas de nevades, es pot consultar al web ripolles.cat/ensenyament. També hi a disponibles els horaris del transport escolar.

Compartiu-ho amb: