El govern del Consell Comarcal del Ripollès exposa el full de ruta

20 de setembre de 2023

Amb la voluntat de traçar i fer públiques les línies que es vol que segueixi aquest mandat, tots i cadascun dels consellers del govern del Consell Comarcal del Ripollès han exposat, a la darrera sessió ordinària del plenari, els objectius que s’han fixat. El president, Amadeu Rosell, ha anunciat la intenció d’obrir aquest pla de mandat als consellers de l’oposició. “Mirarem amb molt de detall el que ens puguin aportar-hi”, ha manifestat Rosell, en un gest possiblement inèdit en la trajectòria de la institució.

En el seu torn, la vicepresidenta primera i consellera de Promoció econòmica, Chantal Pérez, ha fet referència a la voluntat de revisar el finançament i l’estructura organitzativa de l’Agència de desenvolupament del Ripollès, fomentar l’economia circular, fer costat a la pagesia i, entre altres qüestions més, aconseguir la implantació de noves ofertes formatives al Ripollès. En l’àmbit d’Ensenyament i Formació, el conseller responsable, Xavier Capdevila, ha exposat que seguirà amb la feina de supervisar els serveis de menjador i transport escolar buscant la complicitat dels ajuntaments i de les associacions de familiars d’alumnes. També es proposa potenciar l’Escola comarcal de música del Ripollès.

El vicepresident segon i conseller comarcal de Serveis a les persones i Dinamització turística i Comerç, Xavier Guitart, ha indicat la voluntat de seguir endavant amb el Pla de sostenibilitat turística del Ripollès com a continuació de la feina feta amb els darrers projectes finançats amb fons FEDER. També vol impulsar una oficina turística comarcal per a la qual demana la complicitat de tots els ajuntaments. A més, ha reivindicat la unitat comarcal en la promoció turística. De la seva banda, Judit Cornellà, com a consellera d’Igualtat i Feminismes, ha apuntat la intenció de ser al costat de la població envellida, que cada cop més nombrosa, donar suport a les treballadores socials, donar més visibilitat als serveis del Consorci de benestar social del Ripollès i augmentar la transparència en la presa de decisions, entre altres objectius.

Àlex Medrano, com a vicepresident tercer i conseller comarcal de Recollida de residus, Gestió de boscos i Espais naturals, ha assenyalat que vol treballar en col·laboració amb els municipis per dissenyar un nou model de recollida de residus per quan es venci el termini del contracte de servei actual, acordat amb els ajuntaments i adjudicat al final del mandat anterior. Mentrestant, assegura que es treballarà en campanyes amb l’objectiu d’assolir el 55 % de reciclatge el 2027. Paral·lelament, creu que el consell comarcal ha de contribuir a un nou impuls del Parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser, entre altres iniciatives. Dins de la seva àrea, el conseller d’Energia, Sanejament d’aigües, Agenda 203 i ODS, Lluc Sanz, Lluc Sanz, ha destacat l’impuls de la producció d’energia d’origen fotovoltaic, per exemple, estudiant crear un parc solar a l’abocador clausurat Ripollès-3. També vol impulsar l’aprofitament de la biomassa i sensibilitzar sobre el consum d’aigua.

Pel que fa al vicepresident 4t i conseller de Cooperació municipal i de Pacte comarcal d’infraestructures, Enric Pérez, es proposa millorar la disponibilitat de serveis com són els dels arquitectes, enginyers, secretaris i interventors que reben els ajuntaments. També vol seguir millorant les instal·lacions i la gestió del Refugi d’animals del Ripollès i revisar els criteris per a la millora de camins rurals. Juntament amb això, es donarà continuïtat a la feina de la Taula comarcal per a les infraestructures del Ripollès, per seguir perfeccionant la connectivitat en noves tecnologies i millorar les comunicacions viàries. Dèlia Duran, com a consellera comarcal de Joventut i Esports, s’ha fixat, entre altres fites, potenciar serveis de Joventut com el De festa amb bus o els cursos de teatre. En esports, seguirà treballant de bracet amb el Consell esportiu del Ripollès per potenciar els cursos i activitats que organitza. També ha fet menció de la qualitat del personal tècnic de què disposen aquests serveis.

Per acabar la ronda, el vicepresident cinquè i conseller comarcal de Gestió pressupostària i Planificació territorial, Sergi Albrich, ha apuntat la necessitat de reduir la temporalitat dels empleats del consell comarcal i de recuperar l’Oficina comarcal d’habitatge amb l’objectiu que sigui un catalitzador en aquest àmbit. També es proposa integrar el Ripollès a l’Autoritat territorial de mobilitat de Girona (ATMG) i millorar les freqüències de pas del transport públic.

APROVAT, L’ESTUDI DE COSTOS DE RESIDUS

La votació de l’estudi de costos i rendiments de l’abocador clausurat Ripollès-3 i del tractament i recollida de les deixalles ha estat una altra de les qüestions abordades a aquest plenari. Les dades, que ja varen rebre el dictamen favorable a la darrera sessió del Consell d’alcaldes i alcaldesses del Ripollès, preveu una despesa de 4.076.580,73 euros. Concretament, 2.851.327,74 corresponen al servei de recollida de deixalles, 765.012,30 al tractament de la fracció de rebuig i 460.240,69, manteniment de l’abocador.

La proposta ha rebut llum verd per part dels consellers d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC-AM), del Partit dels socialistes de Catalunya – Candidatura de progrés (PSC-CP), d’Alternativa municipalista (AMUNT) i d’Independents de Catalunya. Pel que fa a Candidatura municipalista (CM), Aliança Catalana (AliançaCat) i Moviment d’esquerres (SomMEScat), els consellers d’aquestes formacions s’hi han abstingut.

En aquest context, el president, Amadeu Rosell, i el conseller comarcal de Recollida de residus, Àlex Medrano, han refermat que es treballarà en la mesura del possible per millorar el servei dins les costures del contracte actual, que es va acordar amb els ajuntaments i adjudicar a final del mandat anterior i amb termini fins al 2029. Paral·lelament, s’aniran bastint les bases per un futur contracte amb un model diferent i més ambiciós, per aconseguir millors resultats de reciclatge.

Compartiu-ho amb: