El Consell Comarcal del Ripollès renova amb Territori un conveni dotat amb 233.000 euros per reforçar l’oferta de transport públic

18 de gener de 2024

Facilitar l’accés dels habitants dels pobles petits als equipaments públics i serveis d’altres municipis de la comarca i millorar, d’aquesta manera, la qualitat de vida. Amb aquest objectiu, el Consell Comarcal del Ripollès renovarà el conveni que té amb el Departament de Territori pel qual la corporació rebrà del govern català 233.400 euros per reforçar l’oferta de transport públic. El ple, reunit en sessió ordinària aquest dimarts, ha donat llum verda per unanimitat a l’acord d’acceptació d’aquest encàrrec de Territori, que també regula les condicions amb què es duran a terme els serveis.

El president, Amadeu Rosell, ha explicat que és dins d’aquest conveni que s’emmarquen serveis que ofereix el consell comarcal com el nou transport sota demanda que, des d’aquesta setmana, uneix Ogassa amb Sant Joan de les Abadesses i Ripoll, o bé el servei De festa amb bus, que ofereix un transport segur i fiable als joves per desplaçar-se les nits de festa major. Altres serveis que ofereix el consell comarcal i s’emmarquen en aquest conveni són el transport sota demanda entre Ripoll i Vallfogona de Ripollès, el reforç dels enllaços entre els nuclis de la vall de Ribes i entre Ribes de Freser i Ripoll, així com la prolongació del servei regular entre Camprodon i Molló.

De la seva banda, el vicepresident cinquè i conseller comarcal de Planificació territorial, Sergi Albrich, ha explicat que, si bé l’import del conveni és el mateix que l’any passat, els darrers anys el consell comarcal no arribava a gastar tots aquests diners, per bé que “tenim marge per fer millores”, com és el cas de la nova línia sota demanda Ripoll-Ogassa. Ho ha afirmat en resposta a una intervenció del conseller comarcal de l’oposició Oriol Lázaro (Candidatura municipalista), que suggeria demanar a la Generalitat que augmenti l’aportació.

REFORÇ DEL TRANSPORT PÚBLIC DES DEL 1991

És des del 1991 que el Consell Comarcal del Ripollès ofereix uns serveis addicionals de transport públic que permeten dotar les zones rurals, amb baixa densitat i dispersió de la població, d’un transport públic àgil i eficaç. Aquest servei dona cobertura a franges horàries i dies en què no hi ha transport públic regular. Es tracta d’una iniciativa del llavors Departament de Política territorial i Obres públiques per millorar la xarxa de transport públic de viatgers i compensar els desequilibris econòmics i socials entre les diverses comarques i zones de muntanya. Des del 2005, aquesta cooperació està regulada per un conveni que es renova anualment en funció de les necessitats manifestades pel consell comarcal.

Altres qüestions tractades a aquesta darrera sessió plenària han estat la delegació dels ajuntaments perquè el Consorci servei de recaptació Cerdanya-Ripollès gestioni i liquidi de part seva l’impost de vehicles de tracció mecànica, una moció amb motiu del Dia Internacional contra la violència envers les dones així com la incoació del procediment per a la revisió d’ofici d’un acte administratiu sobre la sol·licitud de gratuïtat del transport escolar d’un alumne. Aquest punt en concret ha generat un debat ampli entre diversos consellers comarcals ja que es tracta d’unes circumstàncies específiques no previstes per la legislació actual. Davant d’aquest fet, el govern comarcal considera que cal obrir un debat ampli, serè, amb visió territorial i comarcal sobre la xarxa de transport obligatori escolar i la seva repercussió en la nostra realitat.

Compartiu-ho amb: