El romanent net de prop d’1 milió d’euros permetrà al Consell Comarcal del Ripollès augmentar les subvencions a entitats

19 de març de 2024

El Consell Comarcal del Ripollès presenta una bona salut econòmica. Així es desprèn de la liquidació de l’exercici 2023, que la corporació ha tancat amb un romanent de tresoreria de despeses de lliure disposició de 953.685,29 euros. Aquestes són les xifres havent prestat amb tota garantia tots els serveis que el consell dona a les persones i als ajuntaments.

Aquest estalvi derivat de la bona gestió econòmica del Consell Comarcal del Ripollès permetrà tirar endavant més polítiques per impulsar el desenvolupament de la comarca. Mentre s’acaba de concretar el repartiment d’aquest romanent entre els projectes que hi ha sobre la taula, l’equip de govern ja ha decidit destinar-ne una part a augmentar la quantitat prevista inicialment en concepte de subvencions nominatives i patrocinis. L’objectiu és contribuir a un seguit d’accions que, o bé promouen la comarca en àmbits com el cultural, l’esportiu o l’empresarial, o bé està previst que generin activitat econòmica als municipis.

5.000 € MÉS EN SUBVENCIONS

D’una banda, el govern del Consell Comarcal del Ripollès té previst destinar 5.000 euros a subvencionar el teixit associatiu per tal que pugui tirar endavant iniciatives de transcendència, amb la repercussió social i econòmica que això representa per al Ripollès. És el cas de la Secció artística teatral (SAT) Sant Joan de les Abadesses, que rebrà mil euros per impulsar una programació d’actes per commemorar el seu 125è aniversari a diversos municipis de la comarca.

En l’àmbit de la cultura popular i tradicional, el govern destinarà mil euros més a la colla gegantera de Ribes de Freser, que celebrarà el 40è aniversari recuperant la celebració de la trobada gegantera comarcal. El consell comarcal considera que, més enllà de recuperar una commemoració comarcal, aquesta aportació permetrà incidir en estrènyer llaços entre la població i implicar-la amb els pobles, ja que la programació d’activitats es calcula que mobilitzarà centenars de persones arreu de la comarca durant uns mesos.

En el camp esportiu, el Consell Comarcal del Ripollès subvencionarà tres efemèrides d’alta rellevància, amb mil euros més cada una. D’una banda, el campionat estatal d’hoquei que organitzarà l’Hoquei Club Ripoll. Es tracta d’un esdeveniment que posarà el Ripollès sota el focus mediàtic nacional i internacional, generarà un fort impacte econòmic i, alhora, contribuirà al foment de l’esport d’elit i l’esport base. Un altre campionat estatal que acollirà el Ripollès és el que organitzarà el Club Arquers Vall Fosca, que també rebrà el suport econòmic del consell comarcal i revertirà en clau social i econòmica al Ripollès. Finalment, una altra entitat beneficiària d’una subvenció nominativa és el Club Bàsquet Santpauenc, que també celebra l’aniversari i, nogensmenys, l’equip femení fou pioner en l’àmbit comarcal, provincial i nacional quan es va fundar, els anys quaranta del segle passat.

Al marge d’aquestes activitats, el govern del Consell Comarcal del Ripollès no descarta valorar la possibilitat de contribuir amb altres entitats que promoguin propòsits similars als esmentats.

6.000 EUROS MÉS EN PATROCINIS

Al marge d’aquest augment de les subvencions nominatives, el govern del Consell Comarcal del Ripollès també ha decidit engrandir l’apartat de patrocinis. En aquest cas, treballa per concretar la injecció d’un total de 6.000 euros a l’impuls d’un seguit d’actuacions de caràcter privat que ajuden a promocionar la comarca des del punt de vista esportiu, cultural, gastronòmic o de foment de l’activitat empresarial i són positives per generar ocupació, comunicació turística, incentius a la implantació d’empreses i foment de la comunitat.

Compartiu-ho amb: