Consell

19×19, programa informatiu del CCR

19x19, EL PROGRAMA INFORMATIU DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS El Consell Comarcal del Ripollès compta amb un espai propi mensual a Televisió del Ripollès, el 19x19*. Es tracta d'un programa de 25 minuts de durada que repassa...

Pacte Comarcal per a les Infraestructures del Ripollès

PACTE COMARCAL PER A LES INFRAESTRUCTURES DEL RIPOLLÈS El Pacte Comarcal per a les Infraestructures del Ripollès va rebre l'aprovació definitiva al ple del Consell Comarcal del Ripollès del dia 10 de novembre de 2009. Consulteu aquí el document aprovat, així com la...

Pavimentació del camí de Neva a Fornells de la Muntanya

Pavimentació del camí de Nevà a Fornells de la Muntanya Aprovació inicial del projecte Publicació aprovació inicial al BOP Publicació aprovació incial al DOGC Anunci de licitació Publicació licitació BOP Plec de clàusules administratives Termini per presentar pliques...

Servei de manteniment xarxa informatica del Consell Comarcal

Servei de manteniment de la xarxa informàtiva del Consell Comarcal del Ripollès Consulta plec de clàusules administratives Consulta Annex I plec del Plec de clàusules administratives Consulta plec tècnic Consulta anunci de licitació Consulta anunci provisional...