Categoria: Contractes

Portada » Consell » Archive by Category "Contractes"

El consell comarcal organitza el segon Espai Co.Creació per seguir frenant la fugida de talent jove del Ripollès

El Consell Comarcal del Ripollès segueix treballant per redefinir les polítiques que han de contribuir a arrelar més els joves al territori. L’objectiu és que vegin la comarca com un lloc on establir-se i treballar un cop finalitzats els estudis postobligatoris, amb el benefici que això suposa en clau demogràfica i també per al teixit […]

subministrament d’una furgoneta per a transportar gossos

Subminsitrament d’una furgoneta per transportar gossos amb destinació al servei públic de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès Anunci d’adjudicació provisional Anunci d’adjudicació definitiva

Concessió de gestió del servei públic de recollida de gossos abandonats a la comarcal del Ripollès

Gestió del servei públic de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès Plec anunci de licitació BOP Termini de presentació d’ofertes: 22 de març de 9 a 14 hores obertura del sobre 2: 29 de març a les 12 hores Anunci d’adjudicació provisional

Subministrament de formigó amb desti a la pavimentació de camins rurals de la comarca del Ripollès exercici 2009

Subministrament de formigó amb destí a la pavimentació de camins rurals de la comarca del Ripollès, exercici 2009 plec de clàusules administratives anunci de licitació Anunci de licitació DOUE Anunci de licitació BOE Anunci de licitació BOP termini de presentació d’ofertes: 11/03/2010 fins a les 14:00 hores Obertura del sobre 2: 17/03/2010 12:00 hores adjudicació […]

Pavimentació del camí de Neva a Fornells de la Muntanya

Pavimentació del camí de Nevà a Fornells de la Muntanya Aprovació inicial del projecte Publicació aprovació inicial al BOP Publicació aprovació incial al DOGC Anunci de licitació Publicació licitació BOP Plec de clàusules administratives Termini per presentar pliques fins al dia 25/03/2009 14:00 h Obertura proposicions econòmiques 31/03/2009 12:00 h Anunci d’adjudicació provisional Anunci d’adjudiciació […]

1/212