Contractes

subministrament d’una furgoneta per a transportar gossos

Subminsitrament d'una furgoneta per transportar gossos amb destinació al servei públic de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès Anunci d'adjudicació provisional Anunci d'adjudicació definitiva

Pavimentació del camí de Neva a Fornells de la Muntanya

Pavimentació del camí de Nevà a Fornells de la Muntanya Aprovació inicial del projecte Publicació aprovació inicial al BOP Publicació aprovació incial al DOGC Anunci de licitació Publicació licitació BOP Plec de clàusules administratives Termini per presentar pliques...

Servei de manteniment xarxa informatica del Consell Comarcal

Servei de manteniment de la xarxa informàtiva del Consell Comarcal del Ripollès Consulta plec de clàusules administratives Consulta Annex I plec del Plec de clàusules administratives Consulta plec tècnic Consulta anunci de licitació Consulta anunci provisional...