Categoria: Habitatge

Portada » Serveis » Archive by Category "Habitatge"

Oficina Local d’Habitatge

HABITATGE I MILLORA URBANA. Consulteu l’enllaç http://habitatge.gencat.cat/ca   Compra: http://habitatge.gencat.cat/ca/04_ambits_dactuacio/compra/   Lloguer: http://habitatge.gencat.cat/ca/04_ambits_dactuacio/lloguer/   BORSA DE LLOGUER COMARCAL   Consulteu l'apartat de Borsa de Lloguer Comarcal de la pàgina web de l'Oficina Municipald'Habitatge de Ripoll   Rehabilitació: http://habitatge.gencat.cat/ca/04_ambits_dactuacio/rehabilitacio/   REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HPO. Podeu consultar aquest enllaç:http://www.registresolicitants.cat/registre/paginas/02_Sghp.jsp