HABITATGE I MILLORA URBANA. Consulteu l’enllaç http://habitatge.gencat.cat/ca   Compra: http://habitatge.gencat.cat/ca/04_ambits_dactuacio/compra/   Lloguer: http://habitatge.gencat.cat/ca/04_ambits_dactuacio/lloguer/   BORSA DE LLOGUER...