Consell d’alcaldes i alcaldesses del Ripollès
Portada 9 EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 9 Consell d’alcaldes i alcaldesses del Ripollès

El Consell d’alcaldes i alcaldesses del Ripollès és un òrgan del consell comarcal integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i l’ha de convocar el president del consell perquè informi de les propostes que siguin d’interès per als ajuntaments abans de sotmetre-les a l’aprovació del ple o d’altres òrgans competents per raó de la matèria. Té la seu al domicili del Consell Comarcal del Ripollès. No obstant això, podrà celebrar vàlidament les sessions a la seu de qualsevol ajuntament de la comarca, amb l’habilitació prèvia.

Es reuneix el primer dimarts dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre (cada dos mesos) a les set del vespre i ha d’emetre dictàmens previs a les resolucions definitives sobre qüestions d’interès per a la comarca, i en tot cas, ha d’emetre informe sobre les qüestions següents: aprovació del Programa d’actuació comarcal, reglament orgànic, ordenances (incloent-hi les de naturalesa tributària), acords de creació i establiment de serveis comarcals i en cas de canvi en la forma de gestió, i plans sectorials comarcals. També s’ha de pronunciar sobre la modificació del límits comarcals, el canvi de nom o capital de comarca i sobre aquelles iniciatives legislatives d’interès comarcal.

Les sessions ordinàries del consell d’alcaldes són obertes al públic.

Composició del Consell d'alcaldes i alcaldesses del Ripollès

· Xavier Guitart i Cano, alcalde de Camprodon i president del Consell d’alcaldes i alcaldesses del Ripollès

· Amadeu Rosell, president del Consell Comarcal del Ripollès (amb veu però sense vot)

· Campdevànol: Oriol Lázaro i Llovera

· Campelles: Judit Cornellà Reixach

· Gombrèn: Cèsar Ollé i Garcia

· Les Llosses: Jaume Cuní Soler

· Llanars: Mireia Guillaumes Vilanova

· Molló: Josep Coma i Guitart

· Ogassa: Albert Solà Serra

· Pardines: Jordi Hubach Claramunt

· Planoles: David Verge i Folia

· Queralbs: Immaculada Constans i Ruiz

· Ribes de Freser: Mònica Santaume i Colomer

· Ripoll: Sílvia Orriols Serra

· Sant Joan de les Abadesses: Ramon Roqué i Riu

· Sant Pau de Segúries: Albert Coma Vila

· Setcases: Joan Casadevall Castellà

· Toses: Joan Bernadas i Rosell

· Vallfogona de Ripollès: Esteve Font Busoms

· Vilallonga de Ter: Pere Sau i Moret

Convocatòries de les sessions

Totes les convocatòries amb l’ordre del dia dels Consells d’alcaldes i alcaldesses del Ripollès estan disponibles a la seu electrònica. Podeu accedir directament a l’apartat corresponent clicant aquí.

Actes de les sessions

Totes les actes de les sessions dels Consells d’alcaldes i alcaldesses del Ripollès estan disponibles a la seu electrònica. Podeu accedir directament a l’apartat corresponent clicant aquí.

Compartiu-ho amb: