Comissió especial de comptes

Portada » EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS » Comissió especial de comptes
consell-de-govern

Està designada per revisar i informar dels comptes del consell comarcal i de tots els organismes que en depenen. Són funcions específiques de la comissió analitzar i informar sobre el compte general del pressupost i les altres que disposa la legislació local en vigor. Hi han d’estar representats tots els grups polítics de la corporació i està presidida pel president.

Es reuneix necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la coporaciójuntament amb els justificants i antecedents, i emetre’n un informe.

Formen part de la Comissió Especial de Comptes del mandat 2019-2023:

 

Els membres resten per definir

Compartiu-ho amb:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page