Comissió informativa i de seguiment de la gestió · Junta de Portaveus
Portada 9 EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 9 Comissió informativa i de seguiment de la gestió · Junta de Portaveus

Les comissions informatives són òrgans complementaris que tenen per objecte l’estudi, l’informe o consulta de les matèries que han de ser discutides i aprovades pel Ple. També fan el seguiment de la gestió de la presidència al Consell de Govern, la gerència i els consellers delegats.

La Junta de Portaveus està composta per la presidència i els consellers comarcals que han estat nomenats portaveus pels grups polítics corresponents i és l’instrument de comunicació i de coordinació entre la Presidència i els grups polítics amb representació al Consell Comarcal. Allà s’hi intercanvia informació sobre serveis, gestions i propostes d’actuació del Consell Comarcal.

La Comissió informativa i de Seguiment de la Gestió i la Junta de Portaveus tenen una periodicitat bimestral i tenen lloc el segon dimarts dels mesos imparells a les 17.30 hores.

Formen part de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió i de la Junta de Portaveus del mandat 2019-2023: 

· Joaquim Colomer i Cullell (President)

· Junts: Mònica Santjaume Colomer. Suplent: Dolors Costa Martínez

· Candidatura de progrés: Enric Pérez Casas. Suplent: Xavier Guitart Cano

· Unió de partits municipalistes: Ramon Roqué Riu

· Esquerra republicana de Catalunya – Acord municipal: Roger Bosch Capdevila. Suplent: Sergi Albrich Viñas.

· Alternativa municipalista: Àlex Medrano Foz.

Compartiu-ho amb: