Comissió informativa i de seguiment de la gestió (junta de portaveus)
Portada 9 EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 9 Comissió informativa i de seguiment de la gestió (junta de portaveus)

Les comissions informatives són òrgans complementaris que tenen per objecte l’estudi, l’informe o consulta de les matèries que han de ser discutides i aprovades pel ple. També fan el seguiment de la gestió de la presidència al Consell de govern, la Gerència i els consellers delegats.

La Junta de portaveus està composta per la presidència i els consellers comarcals que han estat nomenats portaveus pels grups polítics corresponents i és l’instrument de comunicació i de coordinació entre la Presidència i els grups polítics amb representació al consell comarcal. Allà s’hi intercanvia informació sobre serveis, gestions i propostes d’actuació del consell comarcal.

La Comissió informativa i de seguiment de la gestió i la Junta de portaveus tenen una periodicitat bimestral i tenen lloc el segon dimarts dels mesos imparells a les sis de la tarda.

Formen part de la Comissió informativa i de seguiment de la gestió i de la Junta de portaveus del mandat 2023-2027:

· Amadeu Rosell Martí (president)

· Chantal Pérez Capdevila (Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal)
          Suplent: Sergi Albrich Viñas

· Oriol Lázaro i Llovera (Candidatura municipalista)
          Suplent: Manoli Vega i Segura

· Enric Pérez Casas (Partit dels socialistes de Catalunya – Candidatura de progrés)
          Suplent: Xavier Guitart Cano

· Sílvia Orriols Serra (Aliança Catalana)
          Suplent: Ana Isabel Flores Expósito

· Ramon Roqué Riu (Som moviment d’esquerres)

· Alexandre Medrano Foz (Alternativa municipalista)

· David Verge Folia (Independents de Catalunya)

Compartiu-ho amb: