Consum
Portada 9 Consum

Informar, orientar i formar les persones consumidores, les empreses i els establiments sobre temes de consum i assessorar-los en la resolució de possibles conflictes són les funcions principals de l’Oficina de consum del Ripollès. Això també inclou tramitar consultes, reclamacions, queixes i denúncies de consum mitjançant els sistemes de resolució de conflictes legalment previstos (mediació i arbitratge de consum).

L’Oficina de Consum està en funcionament des del 1985 i porta a terme tasques d’informació i assessorament a consumidors amb les següents funcions:

 • Atenció al públic, informació, atenció a consultes, reclamacions i denúncies en àmbit de consum
 • Mediació: tramitació de reclamacions i de les mediacions que se’n derivin
 • Arbitratge: trasllat de la sol·licitud a la Junta Arbitral que correspongui i actuació com a secretaris de Junta.
 • Foment de la Mediació i l’Arbitratge, foment adhesió d’empreses de la Comarca a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC)

La Informació, formació i educació en consum  es du a terme a través de L’Escola de Consum de Catalunya.

Contacteu amb nosaltres

  Oficina de Consum

  • Consell Comarcal del Ripollès

  Persones de contacte: Carles Sánchez i Albert Cabré

  Dimarts d’12 a 14.30 h i de 16 a 19 h. Divendres de 8.30 a 14.30 h

  Horari d’estiu: Dilluns de 8.30 a 11 h, dimarts de 12 a 14.30 h i els divendres de 8.30 a 14.30 h

  Telèfon: 972 70 32 11 – ext. 4213

  Oficina mòbil de Consum

  • El servei es presta de forma itinerant als ajuntaments. Consulteu-ne el calendari més amunt, en aquesta mateixa pàgina. Cal demanar cita prèvia presencialment, o a consum@ripolles.cat o bé al telèfon 972 70 32 11.
  Compartiu-ho amb: