Definició i funcions

Portada » Definició i funcions

DEFINICIÓ I FUNCIONS DE L’OFICINA COMARCAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OCIC)

logoocicL’Oficina d’Informació al Consumidor està en funcionament des del 1985 i porta a termetasques d’informació i assessorament a consumidors amb les següents funcions:
 

 

  • Atenció al públic, informació, atenció a consultes, reclamacions i denúncies en àmbit de consum
  • Mediació: tramitació de reclamacions i de les mediacions que se’n derivin
  • Arbitratge: trasllat de la sol·licitud a la Junta Arbitral que correspongui i actuació com a secretaris de Junta.
  • Foment de la Mediació i l’Arbitratge, foment adhesió d’empreses de la Comarca a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC)

EscolaConsumLa Informació, formació i educació en consum  es du a terme a través de L’Escola de Consum de Catalunya.