Menjador escolar no obligatori: respostes a les preguntes més freqüents
Portada 9 Ensenyament 9 Menjador escolar no obligatori: respostes a les preguntes més freqüents

La sol·licitud d’ALTA al servei de menjador escolar no obligatori (a través de domiciliació bancària) va dirigida a l’alumnat d’infantil i primària que vol utilitzar-lo per al curs 2021-2022 i que no és beneficiari de gratuïtat de menjador obligatori o sol·licitant d’ajut de menjador.

 

1. Com i quan haig de tramitar l’alta nova?

El tràmit l’heu de fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Ripollès.

El termini és del 4 al 31 de maig de 2021. Si la sol·licitud la feu posterior a aquest termini no us podem garantir l’ús del servei per al primer dia de curs.

 

2. On puc trobar la sol·licitud per donar-me d’alta telemàticament?

A l’apartat d’Ensenyament de la pàgina: https://www.ripolles.cat/ensenyament.

 

3. Què necessito per tramitar l’alta telemàtica?

· Un ordinador o telèfon* intel·ligent (smartphone) amb accés a internet.

· Una identificació digital (IdCAT Mòbil, Cl@ve, DNI electrònic, certificat idCAT, etc.).

· La “Sol·licitud de menjador escolar no obligatori” segons el model normalitzat del Consell Comarcal del Ripollès (l’haureu de tenir emplenada i guardada a l’ordinador abans d’iniciar el tràmit a través de la Seu).

· El “Document de comunicació d’alta o modificació de dades del deutor” segons el model normalitzat del Consell Comarcal del Ripollès.

· Si feu el tràmit amb el telèfon mòbil, el sistema us pot requerir que tingueu instal·lada l’aplicació Adobe Acrobat Reader perquè pugueu editar la sol·licitud.

 

4. Si no tinc cap identificació digital, com la puc obtenir?

L’opció més senzilla i ràpida és l’idCAT Mòbil. Només necessiteu tenir a mà el DNI o NIE, la targeta sanitària i un telèfon mòbil. A través de l’enllaç https://idcatmobil.seu.cat podreu donar-vos d’alta a l’instant.

 

5. Ja tinc tot el que és necessari per fer l’alta nova. I ara què?

Accediu a la Seu electrònica del Consell Comarcal del Ripollès i cliqueu a Instància General i seleccioneu tramitació electrònica.

 

6. Haig de signar la sol·licitud, abans d’adjuntar-la al tràmit?

 Si.

 

7. Com puc saber si la sol·licitud l’he presentada correctament?

Quan hàgiu finalitzat tots els passos de la tramitació, podreu descarregar-vos el rebut i el justificant de la sol·licitud. Aquests comprovants confirmen que heu fet el tràmit  correctament.

En el cas que hi hagi alguna dada de la sol·licitud que no sigui correcta, ens posarem en contacte amb vosaltres per correu electrònic o telefònicament. 

 

8. He sol·licitat un ajut de menjador escolar per al curs que ve. He de fer igualment l’alta nova a aquest servei?

No. En aquest cas la sol·licitud d’ajut de menjador ja serveix per donar-vos d’alta a aquest servei sempre que ho hàgiu seleccionat en el tràmit de l’ajut.

 

9. Les dades bancàries són les mateixes que el curs passat. He d’emplenar igualment el model de sol·licitud de dades bancàries?

No. Si el número de compte és el mateix que es va informar el curs passat, caldrà marcar la casella corresponent al model sol·licitud. Únicament caldrà emplenar el model de sol·licitud de dades bancàries en els casos en què es modifiqui el número de compte respecte a l’any anterior, o bé, si es tracta d’una alta nova al servei de menjador.

 

10. Si tinc problemes amb la tramitació telemàtica, amb qui puc contactar?

Amb l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Ripollès, a través de l’adreça electrònica ensenyament@ripolles.cat. Caldrà que en l’assumpte del correu poseu SOL·LICITUD ALTA NOVA i, en el text, les dades del servei que voleu sol·licitar. 

 

11. Puc presentar la sol·licitud en paper?

Només en situacions excepcionals. És preferent tramitar la sol·licitud telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

12. Però si no tinc accés a internet o mitjans digitals, què haig de fer?

Només les persones que no disposeu d’aquests accessos podreu tramitar la sol·licitud del servei en        paper.   En aquest cas, haureu d’emplenar la sol·licitud i entregar-la presencialment a les oficines d’atenció al ciutadà del Consell Comarcal del Ripollès.

 

13. Puc emplenar i signar la sol·licitud en paper i enviar-la al Consell Comarcal per correu electrònic?

No.

Compartiu-ho amb: