Escola comarcal de música del Ripollès – Projecte educatiu
Portada 9 Escola comarcal de música del Ripollès 9 Escola comarcal de música del Ripollès – Projecte educatiu

PROJECTE EDUCATIU

L’Escola Comarcal de Música del Ripollès incideix en la formació integral dels seus alumnes, donant-los un ensenyament que complementa tots els altres aprenentatges i ajuda a construir, desenvolupar i reafirmar la seva personalitat i a manifestar, expressar i consolidar la seva sensibilitat. És una escola participativa i global  que considera l’atenció individualitzada.

Estem compromesos amb l’excel·lència educativa i amb el desenvolupament de la personalitat i de les intel·ligències múltiples a través de la pràctica musical.

Prioritzem l’educació en valors, a través del treball en equip, la confiança en un mateix, la voluntat de superació, la cultura de l’esforç i la constància en l’estudi.

Creiem en la motivació basada en l’adquisició progressiva de competències, en la satisfacció de l’assoliment d’objectius, en el desenvolupament de la iniciativa personal i en el plaer de la pràctica artística.

* Curs de pas de grau al conservatori de grau mitjà: Els alumnes que volen continuar els estudis de grau mitjà de música al conservatori professional han de fer aquest curs de preparació a les proves d’accés.

PLA D'ESTUDIS

NIVELL SENSIBILITZACIÓ (A)

Des dels 4 anys els alumnes inicien el seu recorregut des d’un aprenentatge inicial. En aquesta etapa no hi ha avaluacions.

–        A1: Etapa destinada a l’alumnat que està cursant P4 i P5.

 • Assignatures: llenguatge musical i sensibilització (45 minuts). Es fa a totes les escoles de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Ribes de Freser i Campdevànol. També a la seu de l’Escola de Ripoll. Els professors són  itinerants.

–       A2: Etapa destinada a l’alumnat que està cursant 1r i 2n de primària. Als alumnes de 6 anys s’ofereix una mostra d’instruments per poder fer un primer descobriment.

 • (6-7 anys) llenguatge musical i mostra d’instruments de 45 minuts. Descoberta de instruments que hi ha a l’ escola.
 • (7-8 anys) llenguatge musical de 45 min i instrument on es pot escollir:
  • Talleret col·lectiu  de 45 min. La ràtio mínima és de 4 alumnes.
  • Instrument en classe Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 min.
  • Instrument en classe Individual de 30 min.

NIVELL BÀSIC (B)

 • B1: Etapa destinada a l’alumnat des dels 8 als 11anys. Al final d l’etapa es continua amb el nivell B3.
  • Assignatura de llenguatge musical de 90 minuts aprenentatge progressiu en tots els seus aspectes, ritme, educació de l’oïda, lectura, audició, conceptes teòrics, etc.. Les audicions són obligatòries.
  • Assignatura d’instrument musical on es pot escollir:
   • Talleret col·lectiu de 45 min. La ràtio mínima és de 4 alumnes. Nomes s’imparteix per alumnes de 8-9 anys.
   • Instrument en classe col·lectiva de 2 alumnes, de 45 min.
   • Instrument en classe individual de 30 min.
   • Instrument en classe individual de 45 min.
 • B2: Etapa destinada a l’alumnat a partir dels 12 anys. Al final de l’etapa es continua amb el nivell B3
  • Assignatura de llenguatge musical de 60 minuts en l’aprofundiment. Les audicions són obligatòries.
  • Assignatura d’instrument musical on es pot escollir:
   • Instrument en classe col·lectiva de 2 alumnes, de 45 min.
   • Instrument en classe individual de 30 min.
   • Instrument en classe individual de 45 min
  • B3: Etapa de Pas de Grau destinada a l’alumnat que prové de B1 o B2 i als adults.  Si l’alumne supera el curs de Pas de Grau, l’ECMR expedeix un diploma d’Estudis, tal com estableix el Decret 179/1993.
   • Assignatura llenguatge musical de 60 minuts. L’objectiu és l’aprofundiment. Hi accedeix l’alumnat que has superat B2. Les audicions són obligatòries.
   • Assignatura d’instrument musical on es pot escollir:
    • Instrument en classe col·lectiva de 2 alumnes, de 45 min.
    • Instrument en classe individual de 30 min.
    • Instrument en classe individual de 45 min

NIVELL AVANÇAT (D)

D: Etapa posterior al Pas de Grau que serveix per a preparar el pas cap al Conservatori o l’aprofundiment en les matèries escollides.

A MIDA

C: Programa pensat per aprendre sense tenir en compte l’itinerari reglat. Òptim per gent jove o adults amb interessos musicals.

Compartiu-ho amb: