Ofertes de feina
Portada 9 Ofertes de feina
Recursos humRecursos humans - Ofertes de feinaans - Ofertes de feina

Ofertes de caràcter temporal

· Tècnic d’administració general (A1) per executar el Pla de sostenibilitat turística del Ripollès

📄 Decret d’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria

📄 Bases

📰 Anunci publicat al Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📰 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos (El termini d’al·legacions i reclamacions finalitza el dia 17 de maig)

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📥  Model de sol·licitud (Termini conclòs el 25 d’abril)

📔 Memòria tècnica de la intervenció – document únic (en castellà)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica (Termini conclòs el 25 d’abril)

Oferta pública d'ocupació

· Administratiu de la subàrea d’Ensenyament

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Anunci publicat al Butlletí oficial de l’Estat espanyol (BOE)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos (El termini per presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació. Per tant, finalitza el 31/03/2023)

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Model de sol·licitud (El termini va finalitzar el 17 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica (El termini va finalitzar el 17 de febrer de 2023)

· Administratiu de l’àrea de Territori:

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Anunci publicat al Butlletí oficial de l’Estat espanyol (BOE)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos (El termini per presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació. Per tant, finalitza el 31/03/2023)

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Model de sol·licitud (El termini va finalitzar el 17 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica (El termini va finalitzar el 17 de febrer de 2023)

· Enginyer industrial

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Anunci publicat al Butlletí oficial de l’Estat espanyol (BOE)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos (El termini per presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació. Per tant, finalitza el 31/03/2023)

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador

📄 Model de sol·licitud (El termini va finalitzar el 17 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica (El termini va finalitzar el 17 de febrer de 2023)

Ofertes d'altres ens comarcals

DARRERS PROCESSOS TANCATS

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos
El termini per a presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació, per tant, finalitza el 17/03/2023.

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador 

📄 Model de sol·licitud (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos
El termini per presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació, per tant, finalitza el 17/03/2023.

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador 

📄 Model de sol·licitud (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos
El termini per presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació, per tant, finalitza el 17/03/2023.

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador 

📄 Model de sol·licitud (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica  (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos
El termini per presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació, per tant, finalitza el 17/03/2023.

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador 

📄 Model de sol·licitud (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica  (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📄 Bases específiques

📄 Butlletí oficial de la província de Girona (BOPG)

📄 Anunci publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos
El termini per a presentar reclamacions o rectificacions és de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació, per tant, finalitza el 17/03/2023.

📄 Decret definitiu d’admesos i exclosos

📄 Acta del tribunal qualificador

📄 Model de sol·licitud (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

📬 Podeu presentar la sol·licitud via instància genèrica (Termini finalitzat el 6 de febrer de 2023)

ENGINYER (A1) EN RÈGIM FUNCIONARIAL D’INTERINITAT I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

📄 Bases

📄 Anunci de la convocatòria publicat al Butlletí oficial de la província (BOP)

📥 Model de sol·licitud

🔴 📭 Presentació de sol·licituds (termini exhaurit)

📄 Decret provisional d’admesos i exclosos

Compartiu-ho amb: