Assessoria de mobilitat
Portada 9 Joventut del Ripollès 9 Assessoria de mobilitat

Al Servei de Joventut trobaràs informació i orientació al voltant de les diferents opcions de mobilitat que pots trobar i t’ajudarem a cercar aquella que més s’adapti als teus interessos i necessitats.

Hi ha un ampli ventall de possibilitats tant per a fer estades a nivell nacional com també a altres països i per a diferents motius: estudis, feina, pràctiques laborals, voluntariat, turisme alternatiu, etc. Totes elles t’obriran la porta a millorar els teus idiomes, incorporar experiències realment enriquidores, ampliar la teva xarxa de contactes, i en definitiva; a obrir la ment en tots els sentits.

A més, des del Servei de Joventut també gestionem l’emissió d’alguns carnets que són molt útils per a poder-los utilitzar durant les vostres estades ja que ofereixen múltiples descomptes i avantatges:

  • ISIC (International Student Identity Card): carnet per a estudiants, a partir dels 12 anys i sense límit d’edat sempre que estiguis fent alguna formació.
  • ITIC (International Teacher Identity Card): carnet per a qualsevol persona que exerceix de professor/a, independentment del centre on imparteix les classes.
  • IYTC (International Youth Travel Card): carnet per a qualsevol persona menor de 30 anys.

Tots aquests carnets tenen una validesa d’un any a partir de la data d’expedició i un cost d’11 €.

Per altra banda, també emetem el carnet d’alberguista en totes les seves tipologies. Aquest carnet t’obre les portes a les més de 4.000 instal·lacions que formen part de la International Youth Hostel Federation (IYHF), l’organització sense ànim de lucre que té la xarxa d’albergs més gran del món. Els albergs de la IYHF s’ubiquen als principals indrets turístics de cada país, un punt molt positiu si tens ganes de descobrir racons del planeta!

Si teniu el carnet, podeu accedir a descomptes i ofertes en tots els àmbits vinculats al món dels albergs i que estiguin al territori català: activitats turístiques, d’esport i aventura, d’oci, de cultura, d’art, de gastronomia o simplement activitats turístiques per passar-ho bé!

Els carnets d’alberguista tenen validesa durant un any des del moment de la seva data d’expedició.

Hi ha quatre tipus de carnets d’alberguista: el carnet per a joves, per a adults, el familiar i el de grup.

  • Carnet d’alberguista jove: de 14 a 29 anys (ambdós inclosos): Com a dada important, els menors de 14 anys no cal que disposeu de carnet d’alberguista. Preu: 5 €. Quina documentació cal presentar per a fer-se’l? -DNI/NIE/passaport original o, en el seu defecte, una fotocòpia.
  • Carnet d’alberguista d’adult – a partir de 30 anys: El podeu sol·licitar totes les persones que teniu 30 anys o més, sense límit d’edat! Preu: 10 €. Quina documentació cal presentar per a fer-se’l? – DNI/NIE/passaport original o, en el seu defecte, una fotocòpia.
  • Carnet d’alberguista familiar – famílies a càrrec de menors de 14 anys: Les famílies formades per un o dos adults poden sol·licitar el carnet si tenen a càrrec un o més menors de 14 anys. És important que la família pugui provar que, efectivament, tots els membres que formaran part del carnet d’alberguista familiar pertanyen al mateix nucli familiar a través del llibre de família o equivalent. Cada adult de la família podrà fer servir el carnet individualment. Això vol dir que en cap cas serà necessari que tots els membres de la família hi sigueu al complet en el moment de fer ús del carnet familiar als albergs. Això sí, els fills i filles de 14 anys o més, caldrà que tinguin el seu propi carnet d’alberguista individual per a joves. Només en el cas de fills i filles majors de 14 anys que pateixen alguna dificultat o discapacitat legalment reconeguda podran seguir pertanyent al carnet familiar. Preu: 18 €. Quina documentació cal presentar per a fer-se’l? – DNI/NIE/passaport original o, en el seu defecte, una fotocòpia. – Llibre de família o equivalent, o en el seu defecte, una fotocòpia.
    Famílies nombroses i/o monoparentals: Gaudiu de l’exempció del carnet d’alberguista si presenteu l’original del títol o del carnet individual de família nombrosa o monoparental a tots els albergs de la Xanascat. Preu: Gratuït. En el cas que decidiu allotjar-vos a fora de Catalunya i necessiteu el carnet d’alberguista, el podeu sol·licitar de manera gratuïta, sempre que compliu amb els requisits d’expedició del carnet. Tot i així, per a les famílies nombroses i/o monoparentals, els carnets individuals no es podran tramitar de manera gratuïta. Quina documentació cal presentar per a fer-se’l? – DNI/NIE/passaport original o, en el seu defecte, una fotocòpia. – Llibre de família o equivalent, o en el seu defecte, una fotocòpia. – Original i còpia del títol vigent de família nombrosa o família monoparental o del carnet individual del pare o de la mare
  • Carnet d’alberguista de grup: S’adreça a qualsevol tipus de grup: una organització, una associació, una empresa… l’única condició és que heu de ser 10 persones o més. El nom del carnet serà, preferentment, el de l’organització, associació o grup, però també es pot posar a nom de la persona física responsable del grup (major d’edat). Preu: 16 €. Quina documentació cal presentar per a fer-se’l? – CIF de l’entitat, organització, associació o bé. – NIF del responsable/persona física del grup. – Document que certifiqui la condició de grup on hi figurin els components i el seu NIF. El carnet d’alberguista per a grups està exempt dels descomptes corresponents al Programa Avantatges amb el carnet d’alberguista.
Compartiu-ho amb: