Instal·lacions juvenils

Portada » Joventut del Ripollès » Instal·lacions juvenils

Què són les instal·lacions juvenils?

El Decret 137/2003, de 10 de juny, regula les acampades juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes– i qualsevol altra activitat assimilable que habitualment fan les associacions educatives juvenils- , en les quals participen persones menors de 18 anys, sempre que les activitats no tinguin caràcter familiar i que es desenvolupin a Catalunya amb una finalitat educativa, cultural, formativa o social.

Albergs de joventut

Són instal·lacions destinades a donar allotjament, com a lloc de pas, d’estada o de realització d’una activitat, a joves, en forma individual o col·lectiva, i també, en determinades condicions, a famílies, adults i grups d’infants.

Cases de colònies

Són instal·lacions destinades principalment a donar allotjament a grups d’infants o de joves que participen en activitats educatives en el temps lliure, culturals i de lleure.

Granges escola

Són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats per al treball didàctic amb infants i joves en tècniques agràries i ramaderes.

Aules de natura

Són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats per al treball didàctic amb infants i joves en el reconeixement del medi natural i en l’educació ambiental

Campaments juvenils

Són instal·lacions destinades a les activitats d’acampada de les entitats i dels grups infantils i juvenils, i estan dotades d’uns equipaments bàsics adequats.

Existeix tota una regulació dels albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de natura i campaments juvenils que cal complir en tots aquests equipaments.

Comunicació prèvia i registre d’instal·lacions juvenil

Per posar en funcionament una instal·lació juvenil cal comunicar prèviament el fet a l’administració competent i signar una declaració responsable. L’administració inscriurà aquesta comunicació al registre. La competència està delegada a tots els consells comarcals de Catalunya.

A continuació trobareu els diferents models d’impresos de comunicació prèvia elaborats per la Generalitat de Catalunya. Per tal que aquests formularis funcionin adequadament recomanem l’ús d’Internet Explorer o que els descarregueu clicant amb el botó dret del ratolí.

Terrenys d’acampada per activitats d’educació en el lleure a Catalunya

Un terreny d’acampada és un espai de terreny en el medi natural o rural que s’utilitza de forma habitual per a les acampades juvenils, i que o bé no està equipat, o disposa d’alguns equipaments o serveis mínims. El seu ús està subjecte a la voluntat de la persona propietària i a la normativa municipal corresponent, i els tràmits necessaris per a acampar-hi són responsabilitat de les entitats que els ofereixen.

Els terrenys d’acampada estan destinats a les entitats i a les associacions juvenils d’educació en el lleure per a la realització d’acampades juvenils en grup, en el marc de les seves activitats amb infants i joves i regulades pel Decret 267/2016. Aquests terrenys, per tant, NO s’ofereixen per a acampades de grups, famílies i persones a títol privat.

La Direcció General de Joventut no regula ni registra els terrenys d’acampada, perquè no són instal·lacions fixes o permanents. Les entitats que ofereixen els terrenys són les responsables de recaptar els permisos i efectuar els tràmits pertinents per a poder-hi acampar, d’assegurar-se que són prou segurs, i de gestionar-ne les reserves. Per a veure les llistes de terrenys disponibles, saber-ne les característiques i localització, i confirmar llur disponibilitat cal que us hi dirigiu directament, En la pàgina de campaments els podeu trobar tots.