Instal·lacions juvenils
Portada 9 Joventut del Ripollès 9 Instal·lacions juvenils

Regulació dels albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de natura i campaments juvenils

Les normes aplicables a les instal·lacions juvenils de Catalunya són la Llei 38/1991 per a les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, amb els seus reglaments, els decrets 16/2022 i 203/2013. Els podeu consultar a continuació:

📄 Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

📄 Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del reglament de campaments juvenils

📄 Decret 16/2022, d’1 de febrer, d’instal·lacions juvenils i de modificació del reglament de campaments juvenils, aprovat pel decret 203/2013, de 30 de juliol

Per a més informació:

Normativa de la xarxa catalana d’instal·lacions juvenils

Comunicació i registre d’instal·lacions juvenils

Per dur a terme aquesta gestió, cal que accediu a l’enllaç següent:

📬 Comunicació i registre d’instal·lacions juvenils

Terrenys d’acampada per activitats d’educació en el lleure a Catalunya

Un terreny d’acampada és un espai de terreny en el medi natural o rural que s’utilitza de forma habitual per a les acampades juvenils, i que o bé no està equipat, o disposa d’alguns equipaments o serveis mínims. El seu ús està subjecte a la voluntat de la persona propietària i a la normativa municipal corresponent, i els tràmits necessaris per a acampar-hi són responsabilitat de les entitats que els ofereixen.

Els terrenys d’acampada estan destinats a les entitats i a les associacions juvenils d’educació en el lleure per a la realització d’acampades juvenils en grup, en el marc de les seves activitats amb infants i joves i regulades pel Decret 267/2016. Aquests terrenys, per tant, NO s’ofereixen per a acampades de grups, famílies i persones a títol privat.

La Direcció General de Joventut no regula ni registra els terrenys d’acampada, perquè no són instal·lacions fixes o permanents. Les entitats que ofereixen els terrenys són les responsables de recaptar els permisos i efectuar els tràmits pertinents per a poder-hi acampar, d’assegurar-se que són prou segurs, i de gestionar-ne les reserves. Per a veure les llistes de terrenys disponibles, saber-ne les característiques i localització, i confirmar llur disponibilitat cal que us hi dirigiu directament, En la pàgina de campaments els podeu trobar tots.

Compartiu-ho amb: