Pla comarcal de joventut 2020-2023
Portada 9 Joventut del Ripollès 9 Pla comarcal de joventut 2020-2023

El Consell Comarcal del Ripollès presenta el nou Pla Comarcal de Joventut (PCJ), marc de referència per a tota la comarca que recull, ordena i planifica les polítiques de joventut que es proposen desplegar per al període 2020 – 2023. Aquest pla està adreçat als municipis i als seus joves, tenint en compte els dos documents que marquen el full de ruta del què han de ser i com s’han de desplegar les polítiques de joventut. Aquests dos documents són la Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut de Catalunya i el Pla Nacional de Catalunya 2010/2020 (PNJCat). En aquests documents s’identifica la planificació estratègica com una eina necessària per la transformació de la realitat de les persones joves al territori a través del desplegament de les polítiques de joventut.

El PNJCat estableix que els encarregats de desenvolupar, dur a terme i treballar per l’assoliment dels objectius del pla són la Generalitat de Catalunya, el món local i el conjunt del moviment juvenil organitzat.

El món local hi té un paper destacat, ja que, partint dels principis de proximitat i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de respondre a les necessitats i als projectes de la gent jove. I el món local està en contacte directe amb les persones joves i amb les seves necessitats i problemàtiques, fet que permet dissenyar solucions més ajustades al seu context immediat.

La planificació estratègica de les polítiques de joventut comarcals pren forma amb el Pla Comarcal de Joventut (PCJ). Aquesta planificació és l’estratègia de definició de les polítiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats i els recursos disponibles. El PCJ permet conèixer la realitat sobre la qual es vol intervenir, decidir a partir del coneixement i dirigir d’acord amb les decisions preses en aquest procés.

 

 

 

Descarrega’t el document

Compartiu-ho amb: