Protocol d’abordatge de les violències sexuals als espais d’oci del Ripollès
Portada 9 Joventut del Ripollès 9 Protocol d’abordatge de les violències sexuals als espais d’oci del Ripollès

L’existència de violències sexuals és una qüestió que preocupa el Consell Comarcal del Ripollès.
Ja siguin a la llar, en espais públics o a les zones d’oci, cal abordar aquestes conductes. En
aquest sentit, l’aportació econòmica derivada del Pacte d’estat contra la violència de gènere va permetre, el 2019, dur a terme diferents actuacions en el marc de la campanya “No toquis la pera”.Es tractava de formacions, punts liles i dinàmiques de gènere, entre altres, per poder afrontar aquesta problemàtica d’una manera transversal i multidisciplinar.

Paral·lelament, l’Agència Catalana de la Joventut va escollir el Ripollès com a territori per desenvolupar un protocol d’abordatge de les violències sexuals als espais d’oci del Ripollès. El fet d’haver dut a terme aquesta campanya de sensibilització, haver treballat amb entitats, comissions de festes i consistoris, va fer pensar que el pas següent podia ser la redacció d’aquest protocol. Aquesta era una demanda que també s’havia posat de manifest per part de la Taula de Salut Jove del Ripollès en les seves reunions anuals.

Aquest document pretén ser una guia que orienti la pràctica professional de tots els i les tècniques de la comarca que treballen l’abordatge de les violències sexuals als espais d’oci. És fruit dels debats que han permès construir aquest marc comú d’actuació i tenir criteris consensuats, que possibilitin el disseny d’intervencions conjuntes i coordinades.

A banda d’això, cal sumar-hi els canals de comunicació i la voluntat de comprendre entre els diferents agents implicats una mateixa visió cap a les violències masclistes i així, fer un pas més en l’abordatge d’aquest tipus de violència.

Aquest protocol s’ha pogut elaborar gràcies a la col·laboració de tots els serveis i la societat civil que, durant tot el procés d’elaboració del protocol, han apostat per la iniciativa i l’han dotat de temps i de contingut. Així mateix, també és necessari agrair a l’Agència Catalana de la Joventut l’assessorament i el suport tècnic, en aquest cas facilitat a través de la consultoria social Spora Sinergies SCCL.

Desccarrega’t el protocol

Compartiu-ho amb: