Liquidacions i comptes generals de pressupostos del Consell Comarcal del Ripollès
Portada 9 Liquidacions i comptes generals de pressupostos del Consell Comarcal del Ripollès