Medi Natural
Portada 9 Medi Natural

En àmbit de Medi natural, el Consell Comarcal del Ripollès col·labora com a membre del Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR) per tal de gestionar els boscos públics i els seus espais d’interès nacional. 

Com a entitat el Consorci d’Espai Natural del Ripollès desenvolupa les següents tasques:

  • Impulsar iniciatives per l’aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les condicions de vida de la població rural. 
  • Realitzar estudis, informes, anàlisi i propostes relatives a la planificació, ús i gestió del territori i els seus recursos naturals.
  • Proporcionar l’assessorament als integrants del Consorci.
  • Vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics i econòmics dels EINS del Ripollès.
  • Realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i actuacions promogudes pel CEINR.
  • Crear un fons d’informació en el seu àmbit d’interès.
  • Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci.
  • Impulsar l’actuació coordinada de les administracions públiques en l’àmbit d’aquests espais i assumir les competències que aquestes puguin delegar al Consorci.
  • Realitzar tasques de suport als Ajuntaments.

Accediu a la seva pàgina web a través del següent enllaç:

Compartiu-ho amb: