Oficina d’administració electrònica
Portada 9 Oficina d’administració electrònica
SUPORT A L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
 

Què ès l’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica?

L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica.

Quins serveis oferim?

 1. Servei d’assessorament en administració electrònica

Oferim assessorament i acompanyament continuat durant el procés d’implantació dels serveisd’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERTAgència Catalana de Certificació i CESICAT, preferentment en els ajuntaments menors de 5.000 habitants.

El catàleg dels serveis és pot consultar en l’apartat de Serveis del web del Consorci AOC. Els principals serveis són:

 • eTRAM: Mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet
 • Via Oberta: Compartició de dades entre administracions.
 • EACAT: Tramitació inter-administrativa entre les administracions públiques catalanes
 • PCSP: Plataforma de Serveis de Contractació Pública (inclou perfil de contractant)
 • e.FACT: Factura electrònica
 • eNOTUM: Notificacions electròniques
 • ERES: Registre d’Entrada i Sortida
 • Cercador: Cercador de les administracions públiques
 • IDEC Local: Plataforma de gestió de cartografia digital per al món local (carrerers, etc.)
 • Entitat de Registre idCAT: Certificats digitals per als ciutadans.
 • Serveis de Seguretat CESICAT: Seguretat en la informació.
 • e-TAULER: Tauler d’anuncis i edictes

 

 1. Servei de formació i divulgació de l’administració electrònica

Realitzem tasques de promoció, divulgació i formació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERTAgència Catalana de Certificació i CESICAT
 

 1. Servei de certificació digital
 2.  
  Com fer la sol·licitud?

 

Els usuaris de l’EACAT autoritzats per sol·licitar els certificats digitals, accedeixen al servei des de l’apartatCertificats digitals” al menú superior. Seguidament, hand’escollir del submenú esquerre el tipus de certificat que volen demanar i, a continuació, han d’indicar les persones per a qui es demanen.Un cop completada la sol·licitud, cal signar-la digitalment. Un cop signada, automàticament s’envia un correu electrònic al certificador de l’ens avisant-lo que ha de verificar les dades de la sol·licitud de certificat.

El certificador de l’ens entra a l’EACAT obre la sol·licitud signada anteriorment i, sicomprova que les dades són correctes, la signa digitalment finalitzant el procés de sol·licitud. En aquest moment, es fa automàticament l’assentament del registre de sortida de l’ens i d’entrada a la seva entitat de registre T-CAT.

L’entitat de registre rep directament les dades de la sol·licitud en format digital i les carrega a l’aplicació de generació de certificats. Un cop el certificat s’ha generat, s’envia per correu ordinari de la forma habitual.

  

  Certificats Personals  

 
 • Certificat Personal d’Identificació i Signatura Reconeguda (CPISR-1) i Certificat Personal de Xifrat (CPX-1)
 • Certificat Personal d’Identificació i Signatura Reconeguda amb Càrrec (CPISRC-1) + Certificat Personal de Xifrat amb Càrrec (CPXC-1)
 • Certificat Personal d’Identificació i Signatura Reconeguda amb Càrrec i Ús (CPISRCU-1)

  Certificats d’Entitat

 • Certificat d’Entitat d’identificació i signatura reconeguda (CEISR-1) + Certificatd’Entitat de Xifrat (CEX-1)
 • Certificats d’Entitat d’Identificació, Xifrat i Signatura Electrònica Avançada (CEIXSA -1)

  Certificats de Dispositiu

 • Certificat de dispositiu servidor (CDS)
 • Certificat de dispositiu de servidor de controlador de domini segur (CDSDC)
 • Certificat de dispositiu programari (CDP)
 • Certificat de dispositiu d’aplicació (CDA)
 • Certificat de seu electrònica
 • Certificat de segell electrònic

Per obtenir més informació sobre els certificats i les seves especificacions podeu accedir en el següent enllaç
http://www.catcert.cat/web/cat/1_4_1_0_2_cataleg.jsp

On som?

Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us podeu adreçar a:

C/Progrés 22 17500

correu-e: aoc@ripolles.cat

telèfon: 972-703-211

Compartiu-ho amb: