Període mig de pagament a proveïdors

Portada » Període mig de pagament a proveïdors

PERÍODE MIG DE PAGAMENT EN TERMES ECONÒMICS (Mesura l’endarreriment en el deute comercial)

Per tal de donar compliment amb allò que disposa la Disposició Transitòria Única del RD 635/2014, es publica el període mig de pagament a proveïdors en termes econòmics.

 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL 1r TRIMESTRE 2015.

DETALL PER ENTITATS 1R TRIMESTRE.

 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL 2n TRIMESTRE 2015.

DETALL PER ENTITATS 2n TRIMESTRE

 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL 3R TRIMESTRE 2015

DETALL PER ENTITATS 3R TRIMESTRE

 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL 4t TRIMESTRE  2015

DETALL PER ENTITATS 4t TRIMESTRE