L’experiència dels Pirineus més autèntics

Portada » L’experiència dels Pirineus més autèntics

logo-feder-gencat

L'experiència dels Pirineus més autèntics

L’experiència dels Pirineus més autèntics és un pla de promoció del turisme impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès dotat amb 1.966.107,57 euros, aportats per la convocatòria 2014-2020 del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) administrat pel departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge i pel Pla de foment territorial del turisme, del departament d’Empresa i Coneixement. El projecte vol donar resposta a l’evolució i els canvis de tendència del sector associats al segle XXI. Sobretot, pensant en la difusió i comercialització unitària dels productes turístics de la comarca. Això, partint de la idea que el Ripollès té el turisme com a sector econòmic primordial de futur com a alternativa natural a les crisis dels altres sectors, i atenent alhora la creació recent del Parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser. El resultat serà la configuració d’un model inèdit de gestió turística en l’àmbit comarcal-regional de Catalunya. La idea s’ha desenvolupat a partir de l’Estudi de Revisió Estratègica Turística del Ripollès, elaborat prèviament.

Concretament, les fites del pla són definir nous objectius per al turisme del Ripollès pel que fa a productes, públics i canals de comercialització; diferenciar-se respecte la resta d’oferta turística similar a partir d’elements de singularitat amb fort atractiu; crear una nova fórmula organitzativa més eficient i eficaç que unifiqui les iniciatives turístiques tant públiques com privades de la comarca; i impulsar noves formes de comercialització per focalitzar els esforços a l’obtenció de resultats a curt, mitjà i llarg termini.

El desenvolupament d’aquest pla amb horitzó al 2020 pivotarà sobre tres eixos: el romànic, la gastronomia i la natura. Aquesta última, englobant el turisme purament de natura, el turisme actiu relacionat amb els esports de muntanya (tresc, esquí, curses, etc.) i també l’ecoturisme. De fet, es constata que el Ripollès posseeix unes característiques geogràfiques, de biodiversitat i socials ideals per al desenvolupament d’un turisme de qualitat relacionat amb la natura i la cultura i un dels trets distintius és el fet que es troba a poc més d’una hora de Barcelona.

Actuacions turístiques als municipis

La Generalitat de Catalunya també ha atorgat fons FEDER a projectes proposats per alguns ajuntaments dins del pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès “L’experiència dels Pirineus més autèntics”. Els seus imports estan englobats dins la xifra total de 2.130.221 euros abans indicats i cadascun d’ells està finançat en el 41,31 % per aquests fons europeus administrats pel Govern.

En el cas de Ribes de Freser, es crearà una via ferrada al Granòfir, s’integraran quinze rutes naturals locals a la xarxa Itinerànnia, es col·locarà mobiliari urbà a cinc miradors, s’adaptaran quatre circuits inclusius més, es crearà un espai de repòs per promocionar el pas dels tres rius per la població amb tota l’edició de material divulgatiu i condicionament de l’entorn i es crearan curses virtuals en diferents rutes de la Vall de Ribes. Aquest projecte ascendeix a 110.399,40 euros.

Ripoll les actuacions se centraran a complementar l’estació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de l’Avellaneda per convertir-lo en un centre esportiu turístic d’alta qualitat i referent nacional, enfocat sobretot a les curses de muntanya i totes les modalitats de bicicleta de muntanya. L’objectiu és promocionar-lo i comercialitzar-ne l’oferta entre un segment de demanda molt concret però d’alta qualitat: esportistes d’alta competició, turistes que centren les vacances en l’esport, turistes que practiquen l’activitat esportiva durant el temps d’esbarjo, o bé el públic visitant amant dels grans esdeveniment esportius. La suma d’aquest projecte és de 300.000 euros.

Dins del pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, per al municipi de Camprodon s’ha definit un projecte de rehabilitació i dinamització del patrimoni històric i natural. Comprèn la restauració, conservació i enllumenat de les muralles del castell de Sant Nicolau i del Pont Nou; la restauració i el pla de gestió del jardí històric de Can Vincke; la creació d’itineraris de visita del patrimoni natural i cultural; i l’habilitació i el pla de gestió de la zona dels horts de les muralles. Al jardí, un cop restaurat, s’hi construirà un punt d’interès per a visitants i camprodonins. El cost del projecte ascendeix a 338.918 euros.

Pel que fa a Sant Joan de les Abadesses, es destinaran 384.321,80 euros a diversos projectes. D’una banda, l’ajuntament vol reobrir els jardins d’en Mirambet al públic amb recorreguts accessibles i adaptats, amb il·luminació eficient i convertint tot aquest espai en un centre d’interpretació a l’aire lliure de la flora i la fauna del riu Ter a l’alçada de la vila. De l’altra, es millorarà l’accessibilitat a l’itinerari natural des del centre històric per compensar els desnivells i racionalitzar-ne la funcionalitat. Entre ells es projecta un recorregut principal mitjançant una rampa que, partint del carrer Torre del Saltant, possibilita baixar fins a la cota més baixa a l’entorn del safareig, i l’arranjament de diversos espais per on transcorre l’itinerari tot ressaltant-ne l’aspecte històric.

El projecte permetrà, en el cas del poble de Setcases, esdevenir la porta d’entrada al nou Parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser adequar l’espai on es construirà el futur centre d’interpretació del parc. Aquesta inversió afectarà una àrea de 2.186,80 m2a la Closa d’en Xola. Ha de permetre rebre i informar els visitants i esdevenir una opció de contemplació i lleure a més de millorar l’accés al futur centre de visitants. Alhora aportarà una millora qualitativa de la imatge turística del municipi. També es preveu crear un aparcament i un punt de càrrega per a vehicles elèctrics. L’import de l’actuació ascendeix a 123.784,57 euros.

Campdevànol, el fons FEDER permetrà arribar a una suma de 221.657,04 euros, que es destinarà a crear un centre d’acollida de visitants i d’educació ambiental anomenat “Porta a la serralada de Montgrony”. Aquest equipament esdevindrà el punt referent d’interpretació i difusió de tres espais naturals protegits PEIN: la serra de Montgrony, Serra Cavallera i la serra dels Rasos de Tubau. S’ubicarà a l’actual àrea de lleure de la font del Querol i l’actuació consistirà en substituir l’edifici existent per un de nou, crear punts d’informació, difusió, interpretació i educació ambiental, adaptar l’accessibilitat als espais, dotar-los de lavabos públics, dotar l’àrea de subministrament elèctric i també d’abastament d’aigua continu. A més, s’ampliarà el camí d’accés rodat i s’adequarà i ampliarà la zona d’aparcament.

MARCA TURÍSTICA DEL RIPOLLÈS

marca-turistica-ripolles-fgc

Un dels puntals del projecte L’experiència dels Pirineus més autèntics ha estat la creació d’una nova marca turística comuna i consensuada per al Ripollès. Podeu descarregar-ne tots els elements gràfics així com el manual d’aplicació a l’apartat d’imatge corporativa del web del Consell Comarcal del Ripollès.

🔗 Imatge corporativa del Consell Comarcal del Ripollès

Notícies relacionades

Compartiu-ho amb:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page