L’experiència dels Pirineus més autèntics
Portada 9 L’experiència dels Pirineus més autèntics

logo-feder-gencat

L’experiència dels Pirineus més autèntics és un pla de promoció del turisme impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès dotat amb 1.966.107,57 euros, aportats per la convocatòria 2014-2020 del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) administrat pel departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge i pel Pla de foment territorial del turisme, del departament d’Empresa i Coneixement. El projecte vol donar resposta a l’evolució i els canvis de tendència del sector associats al segle XXI. Sobretot, pensant en la difusió i comercialització unitària dels productes turístics de la comarca. Això, partint de la idea que el Ripollès té el turisme com a sector econòmic primordial de futur com a alternativa natural a les crisis dels altres sectors, i atenent alhora la creació recent del Parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser. El resultat serà la configuració d’un model inèdit de gestió turística en l’àmbit comarcal-regional de Catalunya. La idea s’ha desenvolupat a partir de l’Estudi de Revisió Estratègica Turística del Ripollès, elaborat prèviament.

Concretament, les fites del pla són definir nous objectius per al turisme del Ripollès pel que fa a productes, públics i canals de comercialització; diferenciar-se respecte la resta d’oferta turística similar a partir d’elements de singularitat amb fort atractiu; crear una nova fórmula organitzativa més eficient i eficaç que unifiqui les iniciatives turístiques tant públiques com privades de la comarca; i impulsar noves formes de comercialització per focalitzar els esforços a l’obtenció de resultats a curt, mitjà i llarg termini.

El desenvolupament d’aquest pla amb horitzó al 2020 pivotarà sobre tres eixos: el romànic, la gastronomia i la natura. Aquesta última, englobant el turisme purament de natura, el turisme actiu relacionat amb els esports de muntanya (tresc, esquí, curses, etc.) i també l’ecoturisme. De fet, es constata que el Ripollès posseeix unes característiques geogràfiques, de biodiversitat i socials ideals per al desenvolupament d’un turisme de qualitat relacionat amb la natura i la cultura i un dels trets distintius és el fet que es troba a poc més d’una hora de Barcelona.

Actuacions turístiques als municipis

La Generalitat de Catalunya també ha atorgat fons FEDER a projectes proposats per alguns ajuntaments dins del pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès “L’experiència dels Pirineus més autèntics”. Els seus imports estan englobats dins la xifra total de 2.130.221 euros abans indicats i cadascun d’ells està finançat en el 41,31 % per aquests fons europeus administrats pel Govern.

En el cas de Ribes de Freser, es crearà una via ferrada al Granòfir, s’integraran quinze rutes naturals locals a la xarxa Itinerànnia, es col·locarà mobiliari urbà a cinc miradors, s’adaptaran quatre circuits inclusius més, es crearà un espai de repòs per promocionar el pas dels tres rius per la població amb tota l’edició de material divulgatiu i condicionament de l’entorn i es crearan curses virtuals en diferents rutes de la Vall de Ribes. Aquest projecte ascendeix a 110.399,40 euros.

Ripoll les actuacions se centraran a complementar l’estació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de l’Avellaneda per convertir-lo en un centre esportiu turístic d’alta qualitat i referent nacional, enfocat sobretot a les curses de muntanya i totes les modalitats de bicicleta de muntanya. L’objectiu és promocionar-lo i comercialitzar-ne l’oferta entre un segment de demanda molt concret però d’alta qualitat: esportistes d’alta competició, turistes que centren les vacances en l’esport, turistes que practiquen l’activitat esportiva durant el temps d’esbarjo, o bé el públic visitant amant dels grans esdeveniment esportius. La suma d’aquest projecte és de 300.000 euros.

Dins del pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, per al municipi de Camprodon s’ha definit un projecte de rehabilitació i dinamització del patrimoni històric i natural. Comprèn la restauració, conservació i enllumenat de les muralles del castell de Sant Nicolau i del Pont Nou; la restauració i el pla de gestió del jardí històric de Can Vincke; la creació d’itineraris de visita del patrimoni natural i cultural; i l’habilitació i el pla de gestió de la zona dels horts de les muralles. Al jardí, un cop restaurat, s’hi construirà un punt d’interès per a visitants i camprodonins. El cost del projecte ascendeix a 338.918 euros.

Pel que fa a Sant Joan de les Abadesses, es destinaran 384.321,80 euros a diversos projectes. D’una banda, l’ajuntament vol reobrir els jardins d’en Mirambet al públic amb recorreguts accessibles i adaptats, amb il·luminació eficient i convertint tot aquest espai en un centre d’interpretació a l’aire lliure de la flora i la fauna del riu Ter a l’alçada de la vila. De l’altra, es millorarà l’accessibilitat a l’itinerari natural des del centre històric per compensar els desnivells i racionalitzar-ne la funcionalitat. Entre ells es projecta un recorregut principal mitjançant una rampa que, partint del carrer Torre del Saltant, possibilita baixar fins a la cota més baixa a l’entorn del safareig, i l’arranjament de diversos espais per on transcorre l’itinerari tot ressaltant-ne l’aspecte històric.

El projecte permetrà, en el cas del poble de Setcases, esdevenir la porta d’entrada al nou Parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser adequar l’espai on es construirà el futur centre d’interpretació del parc. Aquesta inversió afectarà una àrea de 2.186,80 m2a la Closa d’en Xola. Ha de permetre rebre i informar els visitants i esdevenir una opció de contemplació i lleure a més de millorar l’accés al futur centre de visitants. Alhora aportarà una millora qualitativa de la imatge turística del municipi. També es preveu crear un aparcament i un punt de càrrega per a vehicles elèctrics. L’import de l’actuació ascendeix a 123.784,57 euros.

Campdevànol, el fons FEDER permetrà arribar a una suma de 221.657,04 euros, que es destinarà a crear un centre d’acollida de visitants i d’educació ambiental anomenat “Porta a la serralada de Montgrony”. Aquest equipament esdevindrà el punt referent d’interpretació i difusió de tres espais naturals protegits PEIN: la serra de Montgrony, Serra Cavallera i la serra dels Rasos de Tubau. S’ubicarà a l’actual àrea de lleure de la font del Querol i l’actuació consistirà en substituir l’edifici existent per un de nou, crear punts d’informació, difusió, interpretació i educació ambiental, adaptar l’accessibilitat als espais, dotar-los de lavabos públics, dotar l’àrea de subministrament elèctric i també d’abastament d’aigua continu. A més, s’ampliarà el camí d’accés rodat i s’adequarà i ampliarà la zona d’aparcament.

MARCA TURÍSTICA DEL RIPOLLÈS

Un dels puntals del projecte L’experiència dels Pirineus més autèntics ha estat la creació d’una nova marca turística comuna i consensuada per al Ripollès. Podeu descarregar-ne tots els elements gràfics així com el manual d’aplicació a l’apartat d’imatge corporativa del web del Consell Comarcal del Ripollès.

🔗 Imatge corporativa del Consell Comarcal del Ripollès

Notícies relacionades

Compartiu-ho amb: