Places de caràcter temporal
Portada 9 Places de caràcter temporal

MAIG 2017 – PROCÉS TANCAT

Procés de selecció per a la contractació en règim laboral temporal de 5 joves en el marc del projecte Brigades joves, de l’ajuntament de Camprodon 

– Bases

– Decret de convocatòria

– Model de sol·licitud

– Decret provisional d’admesos i exclosos

Decret definitiu d’admesos i exclosos

– Acta de constitució del tribunal qualificador i desenvolupament del procés

 

MAIG 2017 – PROCÉS TANCAT

Procés de selecció per a la contractació en règim laboral temporal de 5 joves en el marc del projecte Brigades joves, de l’ajuntament de Campdevànol 

Bases

Decret de convocatòria

Model de sol·licitud

– Decret provisional d’admesos i exclosos

– Decret definitiu d’admesos i exclosos

Acta de constitució del tribunal qualificador i desenvolupament del procés

 

ABRIL 2017 PROCÉS TANCAT

Procés de selecció d’un/a oficial de manteniment del Refugi d’Animals de la comarca del Ripollès i constitució d’una borsa de treball

Bases

– Model de sol·licitud

– Decret provisional d’admesos i exclosos

– Decret definitiu d’admesos i exclosos

Acta de constitució del tribunal qualificador i desenvolupament del procés

 

MARÇ 2017  PROCÉS TANCAT

Procés de contractació d’un/a tècnic/a comarcal de joventut del Consell Comarcal del Ripollès i constitució d’una borsa de treball

– Bases

– Decret provisional d’admesos i exclosos

– Decret definitiu d’admesos i exclosos

– Acta del tribunal qualificador

 

JUNY 2016  PROCÉS TANCAT

– Certificat d’anul·lació de la convocatòria.

– Anunci convocatòria nomenament, com a funcionari interí, d’un lloc de treball d’arquitecte a mitja jornada.

 

JUNY 2016  PROCÉS TANCAT

Procés de selecció per a la contractació d’un/a tècnic/a en comunicació i informació, en règim temporal d’interinitat al Consell Comarcal del Ripollès.

– Model de sol·licitud

– Bases

– Decret provisional d’admesos i exclosos

– Decret definitiu d’admesos i exclosos.

– Acta de constitució del Tribunal Qualificador.

 

MAIG 2016  PROCÉS TANCAT

Procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, de 5 joves en el marc del projecteBrigades Joves, jo feinejo, tu feinejes“, de l’Ajuntament de Campdevànol.

 

Acta de constitució del Tribunal Qualificador i del Procés Selectiu

Decret definitiu d’admesos i exclosos

Decret provisional d’admesos i exclosos

El termini de presentació d’al·legacions i possibles reclamacions finalitza el 9 de juny de 2016

Model de sol·licitud

Bases

 

ABRIL 2016  PROCÉS TANCAT

Procés de selecció d’un interventor/a, amb caracter interí, del Consell Comarcal del Ripollès

El termini per a la presentació d’instàncies acaba el dia 7 de maig

 

Acta de constitució del tribunal qualificador del lloc treball d’intervenció al Consell Comarcal del Ripollès

Decret definitiu d’admesos i exclosos

Decret provisional d’admesos i exclosos

El termini d’esmenes i possibles reclamacions finalitza el 21 de maig de 2016

Sol·licitud

Bases

Anunci al BOP

 

 

NOVEMBRE 2015  PROCÉS TANCAT

Procés de selecció per a la contractació en règim laboral temporal de dos professors per a l’Escola Comarcal de Música

El termini de presentació de sol·licituds acabarà el 27 de novembre de 2015

Decret definitiu d’admesos i exclosos

Decret provisional d’admesos i exclosos

Model de sol·licitud

Bases

Acta Tribunal Qualificador

 

JUNY 2015 PROCÉS TANCAT

Procés de selecció de dos oficials de manteniment del Refugi d’Animals del Ripollès

EL termini de presentació de sol·licituds acabarà el 3 de juliol de 2015

Model de sol·licitud

Anunci BOP

Decret provisional d’admesos i exclosos. Data i hora per les proves i l’entrevista

Decret definitiu d’admesos i exclosos. Data i hora per a les proves i l’entrevista

Acta del Tribunal Qualificador

 

 
Els requisits per a la contractació són:
Titulació: diplomatura o llicenciatura en l’àmbit de les ciències socials.
Acreditar un coneixement del català de nivell de suficiència (C) de la Junta Permanent de Català o sotmetre’s a una prova.
– Carnet de conduir tipus B i vehicle propi.
 
Es valorarà:
Experiència laboral en l’àmbit de l’administració pública.
Certificat d’aptitud pedagògica.
 
Els candidats hauran de presentar la seva sol·licitud, acompanyada del currículum i de la fotocòpia autèntica de la titulació exigida, al Registre d’Entrades del Consorci Ripollès Desenvolupament, Pol. Ind. Els Pintors, C/ Joan Miró, 2-4, 17500 Ripoll, de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, fins al dia 24 de setembre d’enguany.
 
El gerent,
Raül Morales i Vergés
Ripoll, 13 de setembre de 2010

 

 


*S’ofereix la contractació d’un lloc de treball d’arquitecte a mitja jornada:

Per Decret de Presidència de 30 de juny de 2010 s’ha resolt aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió amb caràcter interí, d’un lloc de treball d’arquitecte a mitja jornada, de la plantilla de funcionaris de la corporació.

Els interessats poden presentar les seves sol·licituds al Registre d’entrades del Consell Comarcal del Ripollès, C/ Progrés, 22, 17500 Ripoll, de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, fins al dia  2 d’agost d’enguany.

Podeu consultar les bases de la convocatòria clicant aqui.

Podeu descarregar-vos la sol·licitud clicant aquí

Llista provisional d’admesos i exclosos
Per Decret de Presidència de 4 d’agost de 2010 s’ha resolt aprovar provisionalment  la llista d’aspirants admesos i exclosos i exempts de realitzar l’exerici de llengua catalana.

Llista definitiva d’admesos i exclosos i nomenament dels membres del Tribunal qualificador.

Per Decret de Presidència d’1 de setembre d’enguany s’ha resolt aprovar definitivament la llista d’aspirants admesos i exclosos

Compartiu-ho amb: