PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
Portada 9 PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

El Consell Comarcal del Ripollès delegades les competències de promoció econòmica i turisme a l’Agència de desenvolupament del Ripollès. Aquesta entitat de caràcter públic l’objectiu de promocionar, donar suportparticipar en activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic del Ripollès i a la potenciació d’iniciatives generadores de riquesa i ocupació. L’agència també treballa per prestar serveis i funcions d’assessorament al teixit empresarial, fomentar i millorar l’ocupació i la formació, promocionar la comarca a l’exterior, vetllar la planificació estratègica del territori i fomentar la cooperació entre el sector públic i el sector privat per al desenvolupament de la comarca.

Les àrees de treball de l’Agència de desenvolupament del Ripollès són les següents:
 

 

Visiteu la pàgina web: www.ripollesdesenvolupament.com
 
Visiteu la pàgina web de turisme del Ripollès: www.ripollesturisme.cat
Compartiu-ho amb: