Recollida selectiva
Portada 9 Recollida selectiva

L’objectiu de la recollida selectiva és recollir segregadament els residus per possibilitar així el seu reciclatge i la fabricació de nous productes i evitar que es destinin a abocadors o incineradores. Això significa un estalvi energètic i de materials en comparació amb els requeriments que tindria la fabricació de productes partint de les matèries primeres originàries.

En termes generals, els resultats de la recollida selectiva varien segons les característiques dels municipis, els models de recollida i les campanyes de comunicació desplegades. Així, els percentatges de recollida selectiva de la nostra comarca oscil·len entre un 70% en la població que obtenen els millors resultats i al voltant del 14 % les poblacions que presenten pitjors resultats.

Des de l’Agència de Residus de Catalunya, paral·lelament, es posa a disposició dels ciutadans una aplicació per a dispositius mòbils (Envàs, on vas?) que permet identificar fàcilment on va cada residu, informa sobre quin tractament rep i dóna consells de prevenció, que també es poden trobar al web envasonvas.cat, on es poden resoldre també els dubtes.

El Consell Comarcal del Ripollès estableix com una obligació essencial del nou  contracte del servei de recollida i transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca de Ripollès, excepte Camprodon, augmentar el percentatge de recollida selectiva actual i, com a objectius mínims a assolir, millorar-ne els percentatges anualment, de manera progressiva i raonable. Concretament, els objectius mínims d’augment a assolir del percentatge de recollida selectiva del contracte són els següents:

 

ANUALITAT

OBJECTIUS DE PERCENTATGE DE RECOLLIDA SELECTIVA A ASSOLIR AMB EL NOU CONTRACTE
SANT JOAN DE LES ABADESSES COMARCA        (EXCEPTE CAMPRODON I SANT JOAN DE LES ABADESSES)

% REAL   2017

67,20

28,76

JUNY 2023

79,56

44,58

 
Compartiu-ho amb: