Reflexionar i planificar bé la possible tinença d’un animal és una de les condicions prèvies i indispensables, ja que la seva incorporació a la llar s’ha de prolongar en el transcurs de tota la seva vida. Es tracta d’una decisió que requereix molta responsabilitat perquè afecta un ésser viu, sensible i vulnerable, el qual necessita cures i atencions diàries, i el seu destí dependrà, íntegrament, de qui ha decidit adoptar-lo o adquirir-lo.

    – L’hauràs de mantenir en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat. La persona posseïdora d’un animal ha de donar-li atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut.

    – L’hauràs d’educar d’acord amb les normes de convivència establertes tant a la llar com als espais comuns (via pública, espais verds, platges, etc.).

    – L’hauràs d’alimentar suficientment.

    – Està totalment prohibit agredir-los o maltractar-los físicament.

Sancions: les infraccions comeses contra aquestes normes establertes en la legislació vigent poden ser sancionades amb multes de fins a 20.000 euros.

Compartiu-ho amb: