L’adopció

L’adopció és l’alternativa més vàlida per tenir un animal de companyia:

    – Podràs triar l’animal que millor s’adapta a les teves expectatives.

    – Podràs venir al centre i conèixer prèviament el seu caràcter (donar-li menjar, treure’l a passejar, observar el seu comportament, etc.

    – T’ajudarem a triar-lo atenent a l’historial que tenim de cada animal.

 

Abans de tenir-los fes-te les reflexions següents:

    – Quin temps li podràs dedicar?

    – Disposes de l’espai suficient?

    – Tota la família hi està d’acord?

    – Quan estigui malalt t’hi podràs dedicar?

    – Quan facis vacances, que faràs amb ell?

    – Podràs fer front a totes les despeses que comporta?

    – Tindràs cura que hi hagi una correcta convivència?

    – Coneixes l’ordenança municipal de tinença d’animals?

    – Coneixes les obligacions legals que assumeixes?

 

Vine al centre d’acollida comarcal i t’ajudarem a resoldre totes aquestes qüestions. Si, finalment la decisió és tenir un animal com a company, nosaltres et guiarem a la millor elecció.

Compartiu-ho amb: